MLY 217

Kamu Maliyesi

Dersin Adı: MLY 217 Kamu Maliyesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Osman PEHLİVAN, Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Fevzi DEVRİM, Kamu Maliyesine Giriş, İlkem Ofset, İzmir, 2002
Dersin Amacı Kamu maliyesinin temel kavramlarını başlangıç seviyesinde öğrencilere öğretmek
Dersin Özeti

Kamu Maliyesi, Tanımı, İçeriği, Kamu Gelirlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Kamu Giderlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Verginin Yapısı, Sınıflandırılması İlkeleri, Kamu Giderlerinin Artış Nedenleri ve Sınıflandırılması, Bütçenin Esasları, Tarihsel Gelişimi, Görevleri, Prensipleri, Türk Bütçe Sistemi, Kamu Borçlarının Sınıflandırılması ve İncelenmesi, Maliye Politikasının Konusu ve Dengesizliklerde Uygulama Yolları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kamu kesimi ve özel kesimin ekonomik işleyişinde temel farklılıkları bilir

2. Kamu harcamalarının çeşitlerini ve sınıflandırmasını açıklar ve ekonomik etkilerini analiz eder

3. Vergi tekniğini açıklar ve Türk Vergi Sistemini oluşturan vergileri analiz eder

4. Devlet bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını değerlendirir

5. Maliye politikasının amaçlarını ve araçlarını açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu maliyesinin tanımı
2. Hafta Kamu maliyesinin amaçları
3. Hafta Kamu maliyesine ilişkin yaklaşımlar
4. Hafta Kamu sektörü ve fonksiyonları
5. Hafta Kamu harcamaları ve sınıflandırılması
6. Hafta Kamu harcamalarının artışı ve nedenleri
7. Hafta Kamu gelirleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergi teorisi ve politikası
10. Hafta Vergilemeye ilişkin kavramlar
11. Hafta Bütçe ve yöntemleri
12. Hafta Bütçe türleri
13. Hafta Maliye politikası, amaçları ve araçları
14. Hafta Uluslararası kamu maliyesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri