MLY 202

Vergi Hukuku

Dersin Adı: MLY 202 Vergi Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mehmet TOSUNER, Zeynep ARIKAN, Vergi Usul Hukuku, İzmir, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Mehmet ARSLAN, Vergi Hukuku, Balıkesir, 2012.
Dersin Amacı Vergi hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamaktır. Mezun olacak Maliye bölümü öğrencilerinin Türkiye’de uygulanan vergilerin pratik alanda uygulamasının nasıl olacağı konusunda bilgi sahibi ol
Dersin Özeti

Bu derste Türkiye’de uygulanan vergilerin neler olduğu, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiği, yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Vergilemeye ilişkin genel kavramları öğrenir ve açıklar.

2. Vergi hukukunun yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve analizler yapar

3. Vergilendirme işlemleri konusunu kavrayarak, yorum ve analiz yapar

4. Mükellefin ödevlerinin neler olduğunu ve mükelleflerin ödevlerine uyup uymamasının hangi denetleme yollarıyla yapıldığını öğrenir ve açıklar

5. Vergi hukukunda süreleri, sürelerin hesaplanması ve sürelerin uzamasını kavrar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Vergi hukukunun tanımı, diğer hukuk dallarıyla ilişkileri ve vergi hukukunun kaynakları
2. Hafta Vergilendirme Yetkisi ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumlanması
3. Hafta Vergilendirmede taraflar ve vergilendirmede sorumluluk
4. Hafta Vergilendirmede sürelerin hesaplanması ve uzaması
5. Hafta Vergiyi doğuran olay ve matrahın tesbiti
6. Hafta Verginin tarhı ve tarh çeşitleri
7. Hafta Verginin tebliği ve tahakkuku
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergi alacağının ortadan kalkması: verginin ödenmesi, zamanaşımı
10. Hafta Vergi Alacağını ortadan kaldıran diğer haller
11. Hafta Vergi hatalrının içeriği ve türleri
12. Hafta Vergi hatalrının ortaya çıkarılması ve düzeltme talebi
13. Hafta Düzeltmenin kapsamı
14. Hafta Yükümlülerin Denetlenmesi yolları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 30 0 30
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 34 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 170
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri