MLY 102

Maliye Tarihi

Dersin Adı: MLY 102 Maliye Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mohamad Sami ABDULA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Hakan AY, Maliye Tarihi Ders Notları, İlkem Ofset, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İlk çağlardan itibaren devlet kavramı ve devleti fonksiyonlarının ne olup olmadığını farklı dönemler ve ülkeler itibariyle kavratmak ve kamusal hizmetlerin ne şekilde finanse edildiğini hangi hizmetlerin kamusal niteliklere büründüğünü yine dönemler ve ül
Dersin Özeti

Osmanlı Devletinin mali yapısı:Mali sistemi ve ekonomik faaliyetleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İlkçağlardan günümüze kadar devletin temel mali fonksiyonlarını(görevlerini) tanımlamak

2. Devletin farklılaşan fonksiyonlarını mali açıdan sınıflayarak kamusal hizmet finansmanının nasıl yapıldığını teşhis etmek

3. Yunan, Roma, Mısır gibi ülkelerde ve Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam inançları açısından tarihi mali sistemlerin mali uygulamalarını örneklerle açıklamak

4. Osmanlı Devletinin farklı mali enstrümanlarını kategorize ederek, diğerleriyle aralarındaki farkları açıklamak

5. Osmanlı Devletinin uyguladığı özgün mali modellerin başarı/başarısızlığının neden ve sonuçlarını özetlemek

6. Dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip Osmanlı Devleti mali uygulamaları hususunda yargıda bulunmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tarihte vergi olayı: İlkçağlarda vergi sistemleri
2. Hafta Ortaçağda vergi sistemleri
3. Hafta Yeniçağda vergi sistemleri
4. Hafta Bütçe hakkının doğuşu ve gelişimi
5. Hafta Dinler açısından Mali olaylar(Yahudilik,Hristiyanlık ve İslam da)
6. Hafta Osmanlı Devleti nin mali yapısı:Mali sistemin hukuki kaynakları
7. Hafta Osmanlı Devleti nin mali yapısı:Mali sistemi ve ekonomik faaliyetleri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Osmanlı Devletinde toprak mülkiyeti ve dirlik rejimi
10. Hafta Osmanlı Devlet inde kamu gelirleri - giderleri
11. Hafta Osmanlı Devlet inde kamu gelirleri - giderleri
12. Hafta Osmanlı Devlet inde mali örgüt, vergi toplama sistemleri ve vergi muafiyetleri
13. Hafta Osmanlı Devlet inde mahalli idareler, mali bunalım ve sebepleri
14. Hafta Osmanlı Devlet inde mahalli idareler, mali bunalım ve sebepleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri