MLY 101

Maliye Bilimine Giriş

Dersin Adı: MLY 101 Maliye Bilimine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Osman PEHLİVAN, KAMU MALİYESİ
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Maliye bilimi ile ilgili temel kavramların ve biliminin tanıtılması
Dersin Özeti

Devlet ve maliye ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, maliye teorisi ve bilimi hakkında temel kavramların öğretilmesi, güncel mali konular hakkında kavranılabilirliğin arttırılması için bilgi verilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek.

1,3,6,8

1

ÖÇ - 2 :

kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek.

1,3,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

mali konular ile siyasal yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu maliyesinin konusu ve içeriği
2. Hafta Devletin ekonomik fonksiyonları
3. Hafta Kamusal mal ve hizmetler
4. Hafta Dışsallıklar analizi
5. Hafta Kamu harcamalarının türleri ve artışı
6. Hafta Genel olarak kamu gelirleri
7. Hafta Genel olarak kamu gelirleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vergilerin sınıflandırılması
10. Hafta Vergileme ilkeleri
11. Hafta Vergileme ilkeleri
12. Hafta Vergi yükü ve vergi yansıması
13. Hafta Kamu maliyesi alanında yeni konular ve gelişmeler
14. Hafta Dönem Sonu Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri