MIR 268

Bitirme Projesi

Dersin Adı: MIR 268 Bitirme Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ahunbay, Z. 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Koruma kavramının hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi; özgün işlevlerini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi söz konusu olduğunda izlenecek yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi. bileşen ve öğelerinin tasarım
Dersin Özeti

Koruma kavramı, kapsamı sınıflandırılması*Taşınır-taşınmaz kültür varlıkları, doğa varlıkları ve sit kavramıKoruma düşüncesinin ortaya çıkışı ve gelişimi Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yönleriKorumayı gerekli kılan değerlerKoruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tescilli yapılara müdahale biçimleri (bakım, basit onarım, esaslı onarım) Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, çağdaş ek, yeniden yapım, temizleme) Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve işlev seçimini etkileyen faktörler. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki örneklerin incelenmesi. Verilen teorik bilgiler dahilinde belirlenen bir yapı üzerinde yeniden işlevlendirmeye yönelik restorasyon uygulama projesinin gerçekleştirilmesi. bilgilerine sahip olabileceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Koruma kavramı, koruma kavramının dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yapısısın anlatabilecekler

2. Yapıları korunmaya değer kılan ölçütlerin neler olduğunu açıklayabilecekler

3. Korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri ve restorasyon tekniklerini anlatabilecekler

4. Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesinde işlev seçimini etkileyen faktörleri ve yaklaşımları açıklayabilecekler

5. Ülkemizde ve dünyada yeniden işlevlendirilmiş tarihi yapı örneklerinin müdahale süreci ve yaklaşımlarının değerlendirebilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımı, derste kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Öğrenci gruplarının belirlenmesi.
2. Hafta Koruma Kavramı. Türkiye ve Dünya`da Korumayla İlgili Örgütlenme. Türkiye Korumayla İlgili Yasal Düzenlemeler. Koruma Kapsamı Sınıflandırılması ve korumaya Değer Olma Ölçütleri.
3. Hafta Koruma Kavramı. Türkiye ve Dünya`da Korumayla İlgili Örgütlenme. Türkiye Korumayla İlgili Yasal Düzenlemeler. Koruma Kapsamı Sınıflandırılması ve korumaya Değer Olma Ölçütleri.
4. Hafta Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma.
5. Hafta Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma
6. Hafta iç mekan restorasyon uygulaması için yapının belirlenmesi, yeni işlev önerileri ve konu hakkında araştırma yapılması.
7. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya yeni işlev önerilerinin tartışılması. Uygun işlevin seçilmesi.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması
10. Hafta Yarıyıl içi çalışma
11. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.
12. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin sunulması.
13. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin detaylandırılması.
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 3 4 4 5
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 4 3 4 5 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 5 4 3 4 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 4 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 5 5 4 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 5 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 5 4 5 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 118
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri