MIR 217

Bilgisayar Destekli Tasarım II

Dersin Adı: MIR 217 Bilgisayar Destekli Tasarım II
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ş Ahin, Hikmet (2004) Bilgisayar Destekli Tasarım.İstanbul:Altaş
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin katı modelleme ve yüzey modelleme yapabilecek, mekân oluşturabilecek ve model ve mekânın teknik çizimlerini yapabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Katı oluşturmak, Yüzey oluşturmak, Yüzey modeli katı modele dönüştürme, Blok kullanarak mekân oluşturma, Kesit çizimleri oluşturma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak

2. Üç boyutlu ve kendi çalışma alanında projeler ortaya çıkarmak

3. Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak

4. Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak

5. Üç boyutlu ve kendi çalışma alanında projeler ortaya çıkarmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Katı oluşturmak
2. Hafta Hazır prizmatik katılar
3. Hafta Katılarda delik delme, pah kırma, köşe yuvarlama işlemleri
4. Hafta Katı modelleri çoğaltma
5. Hafta Yüzey oluşturmak
6. Hafta Yüzeyleri düzenleme
7. Hafta Yüzeyleri çoğaltma ve aynalama
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yüzey modeli katı modele dönüştürme
10. Hafta Blok kullanarak mekân oluşturma
11. Hafta Referans dosya kullanarak mekân oluşturma
12. Hafta Mekândan veri dosyaları hazırlama
13. Hafta Sayfa düzeni ve görünüş oluşturma
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 2 1 2
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 3 4 3 3
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 5 4 5 4 5
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 5 4 5 5 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 5 5 4 5 4
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 5 4 4 5 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 4 5 5 4 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 2 2 2 2 2
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri