MIR 216

Koruma Mevzuatı ve İmar Kanunu

Dersin Adı: MIR 216 Koruma Mevzuatı ve İmar Kanunu
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kültür Bakanlığı, K.T.V.K. Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, Ankara, 1990
Yardımcı Ders Kitabı Kültür Bakanlığı, K.T.V.K. Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Ankara, 1990
Dersin Amacı Kültürel mirası koruma ve bu değerlerin korunmasına ilişkin uygulama yaklaşımları, ilgili yasa ve yönetmelikler
Dersin Özeti

İlgili ilke, yasa, yönetmelik ve yaklaşımlar, mesleki uygulamalara ilişkin yasal yükümlülük ve sınırlar, ilgili temel kavramlar hakkında bilgiler edinilecektir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)İlgili temel kavramları açıklamak.

2)İlgili ilke, yasa, yönetmelik ve yaklaşımları tanımak.

3)İlgili kişi, kurum ve kuruluşları tanımak.

4)Mesleki uygulamalara ilişkin yasal yükümlülük ve sınırları kavramak.

5)Edindiği bilgileri mesleki çalışmalarında kullanmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, ilgili kanun ve yönetmeliklerin gerekliliği, mesleki uygulamalarla ilişkisi
2. Hafta Tarihi gelişim süreci içerisinde koruma, ülkemizde koruma, ilgili kurum ve kuruluşlar
3. Hafta Kültürel mirasın kor. uymakla zorunlu olduğumuz uluslararası antlaşma ve tüzükler
4. Hafta Ülkemizde koruma ile ilgili mevzuat
5. Hafta Yasalar; 2863 “ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kan.”, 2634 “Turizm Teş. Kan
6. Hafta Yasalar; 2872 “ Çevre Kan.” , 2873 “ Milli Parklar Kan.”
7. Hafta Yasalar; 2960 “ Boğaziçi Kan.” , 3194 “ İmar Kan.”, 3534 “ Avr. Mim. Mir. Kor. Söz…”
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yasalar; 3621 “ Kıyı Kan.”, 354 “ Kül. Bak. Teş. Ve g.”, 383, 389
10. Hafta Yönetmelikler; Adı geçen kanunların ilgili yönetmelikleri
11. Hafta Yönergeler; Koruma Kurulları, Koruma İmar planları
12. Hafta İmar planlarında kullanılan terimler
13. Hafta Nazım imar planı, Uygulama imar planı, Mevzii imar pl., çevre düzeni
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 5 3 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 2 4 3 3 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 5 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 3
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 2 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri