MIR 215

Mimarlık ve Sanat Tarihi

Dersin Adı: MIR 215 Mimarlık ve Sanat Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Turani, A. 1992; Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere mimarlık tarihinin gelişimine ilişkin genel bilgiler vermek ve tarihsel dönemlere göre bunun nedenleri araştırmaktır.
Dersin Özeti

Tarihöncesi dönem sanat ve mimarlık eyleminden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Gotik, Rönesans, Barok dönemi mimarlığı ile Anadolu'daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarlığı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) farklı tarihsel dönemlerin genel mimari özelliklerini özetleyebilecekler.

2) dünya mimarlık tarihinin belli başlı dönemlerini genel özellikleri ile tanımlayabilecekler.
3) Anadolu uygarlıklarının mimari karakterlerini tanımlayabilecekler.

4) 16. yüzyıl Osmanlı dönemi mimari üslubunu ve özellikle de Mimar Sinan'ın yapılarını tanımlayabilecekler.

5) Trabzon'daki belli başlı anıtsal tarihi yapıları tanıyabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sanatın tanımı, Prehistorik sanat ve mimarlık.
2. Hafta Mezopotamya ve Mısır dönemi mimarlığı
3. Hafta Hitit ve Yunan dönemi mimarlığı
4. Hafta Yunan ve Roma dönemi mimarlığı.
5. Hafta Bizans dönemi mimarlığı.
6. Hafta Gotik dönem mimarlığı.
7. Hafta Rönesans ve Barok dönem mimarlığı.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türk sanatının kökenleri ve Anadolu Selçuklu dönemi mimarlığı.
10. Hafta Anadolu Selçuklu dönemi mimarlığı.
11. Hafta Beylikler dönemi mimarlığ
12. Hafta Erken dönem Osmanlı mimarlığı ve ödev teslimi.
13. Hafta Klasik dönem Osmanlı mimarlığı.
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 3 4 3 5
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 4 3 4 5 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 5 5 3 4 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 4 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 4 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 5 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 5 4 5 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri