MIR 213

Restorasyon Uygulama Teknikleri

Dersin Adı: MIR 213 Restorasyon Uygulama Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996
Yardımcı Ders Kitabı ULUENGİN, B., Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi, 2002.
Dersin Amacı Seçilen çalışma konusu üzerinde, eğitim – öğretim sürecinde edinilen her türlü bilgi birikimini değerlendirme.
Dersin Özeti

Mesleki uygulamalara ilişkin çalışmalar, araştırma, belgeleme ve değerlendirme yapma ,Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projesi hazırlama  yetisine sahip olmaktadırlar.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Mesleki uygulamalara ilişkin çalışmaları bir bütün olarak değerlendirebilir.

2)Araştırma, belgeleme ve değerlendirme yapar, çözüm önerileri sunar.

3)Projenin / araştırmanın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli ihtiyaçları belirler

4)Bireysel çalışma yapar ve sorumluluk üstlenir.

5)Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projesi hazırlar 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dönem içi yapılacak çalış. kaps. tanımı. Yürütülecek alternatif çalışmalar
2. Hafta Restorasyon Kuramı ve tekniklerinin öngördüğü yaklaşımlarla, bir proje seçimi (rlv,rest.)
3. Hafta Sit tanımı ve türleriAlan çalışması, yerinde tespitler - Kaynak araştırması, mevcut örnekler, yerinde tespitler
4. Hafta Alan çalışması, yerinde tespitler - Kaynak araştırması, mevcut örnekler, yerinde tespitler
5. Hafta Alan çalışması, yerinde tespitler - Kaynak araştırması, mevcut örnekler, yerinde tespitler
6. Hafta Rölöve Tespitleri sonucu, restitüsyon çalışmaları- Kaynak araştırması ve yerinde tespitleri geliştirme -yönlendirme
7. Hafta Restitüsyon çalışmaları – Alternatif yaklaşımları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Restorasyona geçiş – Çalışmanın sınırlarının netleştirilmesi
10. Hafta Restorasyona geçiş – Çalışmanın sınırlarının netleştirilmesi
11. Hafta Restorasyona geçiş – Çalışmanın sınırlarının netleştirilmesi
12. Hafta Restorasyona geçiş – Çalışmanın sınırlarının netleştirilmesi
13. Hafta Restorasyon projesi, ilgili raporlar – Çalışmanın geliştirilmesi
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 3 4 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 5 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri