MIR 211

Malzeme Bozulmaları ve Korozyon

Dersin Adı: MIR 211 Malzeme Bozulmaları ve Korozyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İ. Ayhan Sezer,Korozyon, İTÜ Sakarya Müh. Fak.Matbaası,1992.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere metalik malzemelerde meydana gelen korozyonun oluş mekanizmalarını kimyasal ve elektrokimyasal prensipler açısından ortaya koymak, Malzemelerde meydana gelen korozyon türlerini vermek ve korozyondan korunmak için gerekli tedbirlerin alınmasını ve de ortama uygun malzeme seçimi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Özeti

Korozyon hızını ve reaksiyonlarını belirleyebilme,polarizasyonun sebepleri ve çeşitleri ,korozyonu termodinamik yaklaşımlarla açıklayabilme ,korozyona etki eden değişkenleri tanımlayabilme ,korozyon türlerini tanımlayabilme. uygulaam bilgilerine sahip olunabilecektir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Korozyon hızını ve reaksiyonlarını belirleyebilme.

2)Polarizasyonun sebeplerini ve çeşitlerini ortaya çıkarabilme.

3)Korozyonu termodinamik yaklaşımlarla açıklayabilme.

4)Korozyona etki eden değişkenleri tanımlayabilme.

5)Korozyon türlerini tanımlayabilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı ve içeriği. Korozyonun ekonomik boyutu
2. Hafta Korozyon hızının belirlenmesinde kullanılan birimler. Korozyonun temel esasları ve elektrokimyasal reaksiyonlar.
3. Hafta Polarizasyon. Polarizasyonun sebep ve çeşitleri
4. Hafta Polarizasyonun sebep ve çeşitleri. Pasiflik.
5. Hafta Korozyona termodinamik yaklaşım.
6. Hafta Korozyona etki eden değişkenler. Korozyon türleri ve homojen dağılımlı korozyon
7. Hafta Galvanik korozyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Aralık korozyonu.Oyuklu korozyon
10. Hafta Taneler arası korozyon. Filiform (ipliksi) korozyon. Erozyon korozyonu. Fretaj korozyonu.
11. Hafta Gerilmeli korozyon
12. Hafta Asidik ortamlarda korozyon. Sularda korozyon
13. Hafta Malzemelerin korozyon davranışı
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 4 4 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 4 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri