MIR 210

Kent Tarihi ve Kent Koruma

Dersin Adı: MIR 210 Kent Tarihi ve Kent Koruma
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ÖZYABA, M., Kentsel Koruma ve Yenileme Ders Notları (Basılmamış), Uludağ Üniversitesi.AHUNBAY, Z.; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1996.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tarihi çevrelerde planlama ve tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
Dersin Özeti

Korozyon hızını ve reaksiyonlarını belirleyebilme,polarizasyonun sebepleri ve çeşitleri ,korozyonu termodinamik yaklaşımlarla açıklayabilme ,korozyona etki eden değişkenleri tanımlayabilme ,korozyon türlerini tanımlayabilme. uygulaam bilgilerine sahip olunabilecektir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Tarihi çevrelerde mimari ve kentsel ölçekte koruma yöntemleri, kuramları, mimari ve kentsel anlatım, mimarlık ve planlama tarihi ve kuramları ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek

2)Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve koruma/yaşatma alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek

3)Kentsel dış mekanın kurgulanması (otoparklar, yeşil alanlar, tarihi çevreler, kıyı alanları, turizm alanları)

4)Tarihi çevrelerle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi

5)Tarihi çevrelerle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak uygulayabilme  becerisi

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Korumaya ilişkin tanımlar ve kapsam
2. Hafta Tarihi çevre, anıt, sit ve taşınır/taşınmaz kültür ve doğa varlıkları kavramları, türleri
3. Hafta Sit tanımı ve türleri
4. Hafta Taşınır ve taşınmaz kültür ve doğa varlıkları
5. Hafta Koruma Planlamasının kent planlama içindeki yeri ve gelişimi
6. Hafta Koruma planlamasının Dünyadaki gelişimi
7. Hafta Koruma planlamasının Türkiye’deki gelişimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tarihi çevrelerde eskime, süzülme ve köhneme süreçleri
10. Hafta Örnek tarihi yerleşmelere ilişkin sunumlar ve gezi
11. Hafta Koruma planlamasının yasal/yönetsel boyutu
12. Hafta Koruma İmar Planlama süreci
13. Hafta Korumanın türleri ve Koruma Teknikleri
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 3 4 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 5 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri