MIR 208

Strüktür Sorunları

Dersin Adı: MIR 208 Strüktür Sorunları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, !stanbul,1996
Yardımcı Ders Kitabı ALSAÇ, A., Türkiye de Restorasyon, İletişim Yayınları, İstanbul , 1992
Dersin Amacı Geleneksel strüktürleri, kullanılan malzemelerin bünyelerinde meydana gelen bozulma ve hasarların çeşitleri, oluşum nedenleri ve yapıya etkilerini tanıyarak, alınabilecek önlemleri açıklayabilme.
Dersin Özeti

Eski yapılarda kullanılan malzemelerdeki fiziksel ve kimyasal değişimler, deneysel çalışma ile ölçümlerin kayıtları ,bireysel beceri ve yetenekleri geliştirebilme yetisine sahip olabilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Eski yapılarda kullanılan malzemelerdeki fiziksel ve kimyasal değişimleri açıklayabilmek.

2)Araştırma, eleştirel düşünme becerileri elde edebilmek.

3)Deneysel çalışma ile ölçümleri kayıt etmek,

4)Çalışma grubunun bir üyesi olarak birlikte çalışma yapabilmek,

5)Bireysel beceri ve yetenekleri geliştirebilme kabiliyeti elde etmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dönem içi yürütülecek çalışmaların kapsamı, ilgili kavramlar.
2. Hafta Yapı strüktürlerinin genel tanımı ve türleri
3. Hafta Yapı strüktürlerini etkileyen yükler
4. Hafta Yapı strüktürlerini bozulma nedenleri, İnsani ve diğer etkiler ile meydana gelen strüktürel problemler.
5. Hafta Mekanik etkiler ile meydana gelen strüktürel problemler, ısısal etkiler ile meydana gelen strüktürel problemler.
6. Hafta Su ve nem etkileri ile meydana gelen strüktürel problemler, fiziko-kimyasal etkileri ile meydana gelen strüktürel problemler, biyolojik etkileri ile meydana gelen strüktürel problemler.
7. Hafta Ahşap iskeletli ve kâgir yığma yapının rölevelerinin çıkarılması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ahşap iskeletli ve kâgir yığma yapının rölevelerinin çıkarılması
10. Hafta Ahşap iskeletli ve kâgir yığma yapının rölevelerinin çıkarılması.
11. Hafta Malzeme Strüktürel problemlerinin tespiti
12. Hafta Malzeme Strüktürel problemlerinin tespiti
13. Hafta Problemin çözümüne yönelik alınacak önlemlerin irdelenmesi
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 4 5 3 5
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 5 5 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 4 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 4 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 4 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 5 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri