MIR 205

Restorasyon Keşif ve Şantiye Yönetimi

Dersin Adı: MIR 205 Restorasyon Keşif ve Şantiye Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Formal
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mimar Handan Erdoğan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım
Önerilen Ders Kitabı BAYTOP, F., ‘’Şantiye Yönetimi`’ YEM , İstanbul ,2012.
Yardımcı Ders Kitabı BAYTOP, F., ‘’Şantiyede Olay Var’’, YEM, İst., 2015.
Dersin Amacı Restorasyon şantiyesi kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sağlar.
Dersin Özeti

Restorasyon şantiyesi kurulumu ve idaresi hakkında genel bilgiler verir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-ŞANTİYE KURULUMU VE YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR.

2-İNŞAAT İLE İLGİLİ İHALE SÜREÇLERİNİ ,GEÇİCİ VE KESİN KABULLERİ BİLİR.

3-MALZEME TEMİNİ VE YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR.

4-EKİP KURABİLİR VE YÖNETİM YAPABİLİR.

5-İKNA KABİLİYETİ KAZANIR.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Şantiye ile ilgili kavramlar
2. Hafta Yönetim fonksiyonları
3. Hafta Koruma uygulamalarının gelişimi
4. Hafta Koruma uygulaması süreci yönetimi
5. Hafta İhale süreci -Uygulamaya yönelik çevre analizi -Yapım hazırlık aşaması
6. Hafta Şantiye mobilizasyonu
7. Hafta Yapım süreci
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İş programları -İnşaat uygulamaları - İnşaat kontrolü
10. Hafta Kabuller,hakediş ve kesin hesaplar
11. Hafta İlişkiler(İşçi ve personel arası,işveren ve kontrol görevlileri ile ilişkiler...vs)
12. Hafta Mahalli otoriteler ile ilişkiler ,malzeme sektörü ile ilişkiler
13. Hafta Şantiyede güvenlik önlemleri ,sözleşmeler,anlaşmalar,şantiyenin kapatılması
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 3 4 5 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 5 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 4 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 3 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 4 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 20 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 15 0 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 196
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri