MIR 203

Restorasyon Atölyesi

Dersin Adı: MIR 203 Restorasyon Atölyesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gülçün Küçükkaya, Taşların bozulma nedenleri ve koruma yöntemleri, Birsen Yayınevi.-
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Farklı dönem ve toplumlara ait mozaik, rölyef, heykel, büst, torso, stel vb. taş eserleri çağdaş restorasyon kriterleri ölçütünde ve form-doku özelliklerine olası verilebilecek en az zararla yapılacak restorasyon tekniklerini öğretmek.
Dersin Özeti

Taş çeşitlerini, mineral, kimyasal ve fiziksel özellikleri, taş işleme araç ve gereçlerini ,taş eser restorasyonlarında kullanılan araç, gereç ve kimyasalları  taş eser restorasyonlarında konstrüksiyon yöntemleri

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Taş çeşitlerini, mineral, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayırt edebilme.

2)Taş işleme araç ve gereçlerini kullanım amaçlarına göre tanıyabilme.

3)Taş eser restorasyonlarında kullanılan araç, gereç ve kimyasalları kullanım amaçlarına göre tanıyabilme.

4)Taş eser restorasyonlarında konstrüksiyon yöntemlerini öğrenme.

5)Eksik parçası bulunmayan taş eserlerde restorasyon kriterlerini öğrenme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Farklı taş cinslerinin mineral, kimyasal, fiziksel özellikleri
2. Hafta Taş işleme ve restorasyonlarında kullanılan araç-gereçler ile kimyasalların amaçlarına uygun ve güvenli şekilde kullanımları.
3. Hafta Geleneksel ve çağdaş taş işleme ve yontu teknikleri; Taş eser kimyasal bağlayıcılar.
4. Hafta Eksik parçası olmayan taş eser için konstrüksiyon hazırlama ve tümleme.
5. Hafta Eksik parçası olan simetrik forma sahip taş eserlerin tümlenmesi; Uygun dolgu harcı hazırlama.
6. Hafta Eksik parçası olan asimetrik forma sahip taş eserlerin tümlenmesi.
7. Hafta Plastik çamur, cam macunu, silikon, lateks vb. malzeme ile taş eser üzerinden kalıp alma teknikleri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Taş eserlerin mekanik ve kimyasal temizlik yöntemleri
10. Hafta Opus sectile tekniği ile yapılmış mozaik uygulamaları; bunların kaldırılması ve restorasyon teknikleri.
11. Hafta Opus tessera tekniği ile yapılmış mozaik uygulamaları;
12. Hafta Opus tessera tekniği ile yapılmış mozaiklerin gerektiği hallerde kazı alanından kaldırılması.
13. Hafta Opus tessera tekniği ile yapılmış mozaiklerin yerinde tümlenmesi
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 4 5 3 5
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 4 3 4 5 4
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 4 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 4 2 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 2 4 5 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 5 4 5 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri