MIR 201

Staj

Dersin Adı: MIR 201 Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hem yörenin hem de ülkemizin her bir köşesinde bulunan tarihi eserlerin, restorasyon çalışmalarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların ilgili birimlerinde görev alacak teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

 Alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve, mesleğiyle ilgili problem çözme , mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilme yetisine sahip olbilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Çalışma alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve hakkında bilgi sahibi olur.

2)Mesleğiyle ilgili problem çözme kabiliyetini geliştirir.

3)Mesleki kabiliyetlerini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilir

4)Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilir.

5) Derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 40
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
2. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
3. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
4. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
5. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
6. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 5 3 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 2 4 3 3 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 5 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 3
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 2 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 20 0 40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri