MIR 107

Dijital Tasarım ve Fotoğraflama Tekniği

Dersin Adı: MIR 107 Dijital Tasarım ve Fotoğraflama Tekniği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gölönü, Gündüz, Kazı Resim, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, İstanbul, 1979.
Yardımcı Ders Kitabı Wucius Wong, Principles of Two Dimensional Design
Dersin Amacı Bu ders, çağdaş baskı teknikleri ve dijital baskı yöntemi aracılığıyla özgün baskı resimde mümkün olan ileri düzey konuları araştırmak ve dijital tasarım yöntemlerini gravür, ağaç baskı, kolografi ve mono baskı ile bütünleştirmek amacıyla düzenlenmiştir.
Dersin Özeti

Dijital ortamda yaratılmış imajlar üzerinde çalışabilme ve düzenlemede ve yaratıcılıkta uzmanlık kazanmak, Bir özgün baskı oluşturabilmek için dijital tasarım programlarının araçlarını kullanma becerilerini pratik etme ve geliştirme ,Dijital medyada tarihsel ve ya çağdaş yaklaşım üzerinden çalışma anlayışı kazanır ve bu anlayışı kendi işlerine uygular, Eleştiri ve tartışma üzerinden yeni araçlara ilişkin eleştirel analiz becerileri geliştirir ,Günümüzün bilgisayar sanatı kültür anlayışını ve çağdaş baskı sanatçılarının eserlerinin genel anlayışını genişletmek.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Dijital ortamda yaratılmış imajlar üzerinde çalışabilme ve düzenlemede ve yaratıcılıkta uzmanlık kazanmak.

2)Bir özgün baskı oluşturabilmek için dijital tasarım programlarının araçlarını kullanma becerilerini pratik etme ve geliştirme.

3)Dijital medyada tarihsel ve ya çağdaş yaklaşım üzerinden çalışma anlayışı kazanır ve bu anlayışı kendi işlerine uygular.

4)Eleştiri ve tartışma üzerinden yeni araçlara ilişkin eleştirel analiz becerileri geliştirir.

5)Günümüzün bilgisayar sanatı kültür anlayışını ve çağdaş baskı sanatçılarının eserlerinin genel anlayışını genişletmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bir sanat yapma aracı olarak bilgisayarın tarihine giriş ve çağdaş sanatçılardan dijital-sanat örneklerinin powerpoint sunumu. Dijital görüntüye giriş.Dijital görüntünün temelleri
2. Hafta Görüntü manipulasyonu / Filtre etkileri.Yaratıcı bir araç olarak Photoshop.Photoshop’ta filter uygulamalarına ilişkin Kuramsal ders ve powerpoint sunum.
3. Hafta Önceki derste çalışılan dijital imajlara ilişkin eleştiri ve grup tartışması.
4. Hafta İmaj dönüştürmeleri
5. Hafta İmaj Geliştirme
6. Hafta Dijital Kolaj
7. Hafta En az beş farklı imajı kullanarak bir kolaj oluşturma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Önceki derste oluşturulan imajlara ilişkin eleştiri ve grup tartışması.
10. Hafta Önceki atölye dersinde oluşturulan dijital imajlara ilişkin eleştiri ve grup tartışması
11. Hafta Çukur baskı tekniği için bilgisayarda tasarım ve klasik baskı resim sürecini birleştirme
12. Hafta Önceki atölye dersinde oluşturulan dijital imajlara ilişkin eleştiri ve grup tartışması
13. Hafta Önceki atölye dersinde oluşturulan dijital imajlara ilişkin eleştiri ve grup tartışması
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 5 5 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 5 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 4 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 20 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 30 0 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 196
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri