MIR 106

İnce Yapı

Dersin Adı: MIR 106 İnce Yapı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Binan, Muhittin, 2000, Ahşap Kapılar ve Metal Tamamlayıcı Elemanlar, YEM Yay., 3.Basım
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı yapı içinde ince yapının yeri ve malzemelerinin tanıtılması, uygulama bilgilerinin verilmesidir. Ders kapsamında pencereler (giyotin, eksenli, köşe pencereler vb.), kapılar,döşemeler, duvar ve tavan kaplamaları, radyokajlar, merdiven detayları incelenecektir.
Dersin Özeti

Kapı, pencere, hafif bölme vb. ince yapı elemanlarını tanıma ,Oran ve ölçek ayarlama , İnce yapı elemanlarının plana aktarımı ,İnce yapı elamanlarının kesit ve görünüşünü çıkarma  yetilerine sahip olabileceklerdir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kapı, pencere, hafif bölme vb. ince yapı elemanlarının tanınması,

2. Oran ve ölçek ayarlama,

3. İnce yapı elemanlarının plana aktarımı,

4. İnce yapı elamanlarının kesit ve görünüşünü çıkarma,

5. Yapıya ve bulunduğu yere uygun ince yapı elemanının detaylandırılması,

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartışma ve öğrencilerle birlikte ders planına son şeklinin verilmesi.
2. Hafta İç kapılar, fransız ve germen tipi kapı kanatlarının irdelenmesi
3. Hafta Dış kapılar
4. Hafta Pencereler
5. Hafta Düşey sürme doğramalar (kol kuıvveti ile açılan, otobalanse, kontrpualı)
6. Hafta Köşe pencereleri (sabit cam, açılan kanat)
7. Hafta Eksenli pencereler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Duvar ve tavan kaplamaları
10. Hafta Döşeme kaplamaları
11. Hafta kafesleri, radyokajlar Ahşap cumba
12. Hafta Ahşap merdivenler
13. Hafta Ahşap furuşlar
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 4 5 3 5
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 5 5 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 5
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 4 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 4 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 4 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 5 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri