MIR 105

Yapı Malzemesi

Dersin Adı: MIR 105 Yapı Malzemesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mimar Handan Erdoğan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı TAYLA,H., ``Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları``, Mas Matbaacılık ,İstanbul 2007.
Yardımcı Ders Kitabı ERİÇ, Prof. Dr. Murat., ``Yapı Fiziği ve Malzemesi``,Literatür Yayınları,Ekim 2010
Dersin Amacı Öğrencilerin yapı malzemelerini tanıyarak ,malzeme seçimi ve uygulamalarında doğru yaklaşımlarda bulunmaları ve tasarım sürecinde; taşıyıcı sistem-detaylandırma ilişkisinde malzeme bilgi ve kullanımı konusunda günümüz teknolojilerini de içeren geniş bir yelpaze ile ürün tanıtımı bu dersin amacıdır.
Dersin Özeti

Öğrencinin yapı malzemelerini tanıması ve uygulama yöntemlerini kavrayabilmesi ,Yapı malzemeleri hakkında araştırma yapma, grup çalışması ve analitik düşünme becerisi ,Yapı malzemesi - uluslararası, ulusal ve bölgesel özellikler ile ilgili farkındalık ,Yapı malzemesinde ekoloji ve sürdürülebilirliğin kavranması ,Yapı malzemesi uygulama yöntemleri ve montaj ile ilgili farkındalık

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Öğrencinin yapı malzemelerini tanıması ve uygulama yöntemlerini kavrayabilmesi

2)Yapı malzemeleri hakkında araştırma yapma, grup çalışması ve analitik düşünme becerisi

3)Yapı malzemesi - uluslararası, ulusal ve bölgesel özellikler ile ilgili farkındalık

4)Yapı malzemesinde ekoloji ve sürdürülebilirliğin kavranması

5)Yapı malzemesi uygulama yöntemleri ve montaj ile ilgili farkındalık

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Geleneksel mimarimizde görülen yapı türleri hakkında genel bilgiler
2. Hafta Doğal taş esaslı malzemeler ve geleneksel mimarimizde ki yerleri
3. Hafta Toprak esaslı malzemeler ve geleneksel mimarimizde ki yerleri
4. Hafta Ahşap esaslı malzemeler ve geleneksel mimarimizde ki yerleri
5. Hafta Cam yapı malzemesi ve geleneksel mimarimizde ki yerleri
6. Hafta Bağlayıcı maddeler ve geleneksel harçlar ,geleneksel sıvalar
7. Hafta Beton yapı malzemesi ve gelişimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Teknoloji kullanılarak geliştirilmiş yeni yapı malzemeleri
10. Hafta Yalıtım malzemeleri ve ilgili yönetmelikler
11. Hafta Geleneksel mimarimizden örneklerin yapı malzemesi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
12. Hafta Geleneksel mimarimizden örneklerin yapı malzemesi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
13. Hafta Uluslararası örnek mimari eserlerin yapı malzemesi açısından incelenip değerlendirilmesi
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 3 4 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 5 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 5 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri