MIR 116

Duvar Süsleme Teknikleri

Dersin Adı: MIR 116 Duvar Süsleme Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ahunbay, Z. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
Yardımcı Ders Kitabı - Arık, M.O., “Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu (Anatolia), XI 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969, s.57-119.
Dersin Amacı Mezuniyet sonrası “Konservatör-Restoratör” olarak resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda görev alacak öğrenciye; Ahşap malzeme ile üretilmiş taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımına yönelik uygulamalar yaptırılarak, bu yöndeki bilgi, beceri ve disiplinlerini arttırmak amaç edinilir.
Dersin Özeti

Mimari yapılardaki ahşap aksamın konservasyonunda geleneksel malzeme ve teknik kullanımı ,Mimari yapılardaki ahşap aksamın restorasyonunda geleneksel ve çağdaş malzemeler, Ahşap malzeme restorasyonunda geleneksel yöntemler ,Ahşap malzeme restorasyonunda alet kullanım bilgi, beceri ve disiplini. Mimari yapıların ahşap aksamı restorasyonunda uluslararası restorasyon-konservasyon kriterleri.

 
Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Mimari yapılardaki ahşap aksamın konservasyonunda geleneksel malzeme ve teknik kullanımı.

2)Mimari yapılardaki ahşap aksamın restorasyonunda geleneksel ve çağdaş malzemeler.

3)Ahşap malzeme restorasyonunda geleneksel yöntemler.

4)Ahşap malzeme restorasyonunda alet kullanım bilgi, beceri ve disiplini.

5)Mimari yapıların ahşap aksamı restorasyonunda uluslararası restorasyon-konservasyon kriterleri.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Taşınmaz kültür varlıklarında ahşap malzeme kullanımı; Örneklerle işlevlerinin tanıtılması.
2. Hafta Taşınmaz kültür varlıklarında ahşap malzeme koruma yöntemleri.
3. Hafta Osmanlı sivil mimari örneklerinde ahşap tavan konstrüksiyonları
4. Hafta Osmanlı sivil mimari örneklerinde ahşap tavan konstrüksiyonları
5. Hafta Ahşap tavan örneğinin ekisik ve bozulmuş parçalarının tespiti.
6. Hafta Sınıfın uygulama gruplarına ayrılması; Her bir gruba mevcut ahşap tavan rölövelerinin dağıtılması
7. Hafta Sınıfın uygulama gruplarına ayrılması; Her bir gruba mevcut ahşap tavan rölövelerinin dağıtılması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Öğrenci grupları tarafından yapılan ahşap tavan restitüsyonlarının değerlendirilmesi
10. Hafta Öğrenci grupları tarafından yapılan ahşap tavan restitüsyonlarının değerlendirilmesi
11. Hafta Ahşap tavan örneklerinin restitüsyonlarına uygun restore edilebilmeleri için gerekli alet, aparat, malzemelerin tespiti ve temini.
12. Hafta Ahşap tavan örneklerinin restitüsyonlarına uygun restore edilebilmeleri için gerekli alet, aparat, malzemelerin tespiti ve temini.
13. Hafta Ahşap malzemelerin restitüsyonlarında kündekâri tekniği; Örneklerle anlatılması.Ahşap malzeme bezeme tekniklerinden Edirnkâri’nin örneklerle anlatılması.
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 5 4 4 3 4
PY2) Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi 3 3 4 4 5
PY3) Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi 3 4 3 4 3
PY4) Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme 5 3 5 5 4
PY5) Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi 3 5 3 5 4
PY6) Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi 5 3 4 3 4
PY7) Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi 4 5 5 3 4
PY8) Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4 4 3 4 5
PY9) Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme 5 4 4 4 5
PY10) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY11) Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri