MIM 496

Mimaride Morfoloji Üzerine Analiz Yöntemleri

Dersin Adı: MIM 496 Mimaride Morfoloji Üzerine Analiz Yöntemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı YRD. DOÇ DR. SELDA AL ŞENSOY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Clark, R.H. and Pause, M. 1985. Precedents in Architecture, Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. (3rd edition); Ching, F.D.K. 1979. Architecture: form, space and order. New York: Van Nostrand Reinhold
Yardımcı Ders Kitabı Moraes Zarzar, K. and A. Guney (Editors). 2008. Understanding Meaningful Environments. Research in Design Series, Volume 4. Amsterdam: IOS Press under the imprint Delft UniversityPress
Dersin Amacı Öğrencilere, mimari eserlerinin analizleri doğrultusunda tasarım ürünlerinin yenilikçi ve yaratıcı tasarım sürecinde nasıl etkili kullanılacağını ve adapte edileceğini öğretmek.
Dersin Özeti

Mimari alandaki temel terminoloji, kavram ve çeşitli bakış açıları (morfoloji, yaratıcılık, bağlam, bilgi, ihtiyaç programı vb.),Mimarlıkta Tip-Tipoloji ve Kimlik Kavramları,  Ching, Clark&Pause, Steadman ve FOP (Form Opeasyon Performans) morfolojik analiz yöntemtemleri ve bu yöntemlerin mimari uygulama analizlerinde nasıl kullanıldıkları öğrencilere öğretilecektir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.Öğrencileri mimari alandaki temel terminoloji, kavram ve çeşitli bakış açıları (yaratıcılık, bağlam, bilgi, ihtiyaç programı vb.) ile tanıştırmak.
2.Öğrencilerin benzer diğer derslerde pragmatik ve tipolojik bir bilgi geliştirmesini sağlamak.
3.Öğrencilere, seçtikleri mimarların eserlerinin analizleri doğrultusunda  tasarım ürünlerinin yenilikçi ve yaratıcı tasarım sürecinde nasıl etkili kullanılacağını ve adapte edileceğini öğretmek.
4.Öğrencilerden disiplinler arası bilgiyi tasarım sürecine yaratıcı bir şekilde nasıl entegre edileceklerini öğretmek.  
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel içeriği, ele alınacak konular, amaçlananlar hakkında genel bilgi verilişi. Dersin Mimarlık meslek disiplini ile ilişkisi, öğrencilerin bu bilgileri nasıl-nerede kullanacakları hakkında bilgilendirilmeleri
2. Hafta Mimari alandaki temel terminoloji, kavram ve çeşitli bakış açıları (yaratıcılık, bağlam, bilgi, ihtiyaç programı vb.)
3. Hafta Mimarlıkta Tip-Tipoloji ve Kimlik Kavramları
4. Hafta Ching Analiz Yöntemi
5. Hafta Clark&Pause Analiz Yöntemi
6. Hafta Steadman Analiz Yöntemi
7. Hafta Morfolojik Analiz Yöntem Uygulamaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta FOP Morfolojik Analiz Yöntemi
10. Hafta Morfolojik Analiz Yöntem Uygulamaları
11. Hafta Morfolojik Analiz Yöntem Uygulamaları
12. Hafta Morfolojik Analiz Yöntem Uygulamaları
13. Hafta Morfolojik Analiz Yöntem Uygulamaları
14. Hafta Morfolojik Analiz Yöntem Uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 3 3 4 4
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 3 2 3 4 4
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 2 2 4 5 5
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 4 5 3 3 3
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 3 4 4
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 2 5 5
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 3 2 4 4
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 2 2 4 5 5
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 3 3 2
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 2 4 5 5
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 1 2 39
Uygulamalı Ders 13 2 2 52
Ödevler 1 4 3 7
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 4 3 35
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri