MIM 470

Ekolojik Tasarım

Dersin Adı: MIM 470 Ekolojik Tasarım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör Omid Hoseein ESKANDANİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tönük, S., “Bina Tasarımında Ekoloji”, YTÜ Yayınları, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitabı e+p Konut, Wachberger Güneş ve Konut, Yaprak Yayıncılık, Ankara, 1988. Lam, W., “Sunlighting as Formgiver for Architecture”, Van Nostrand Reinhold Company, Nwe York, 1986.
Dersin Amacı Ekolojik ilkeler doğrultusunda tasarım sürecinin günümüzde disiplinlerarası bir çalışma sonucunda ele alınarak ekoloji-mimarlık ilişkisinin incelenmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Özeti

MEKAN KALİTESİNİN YANI SIRA ÇEVRE KALİTESİNİ DE YÜKSELTMEYE ÇALIŞAN, FARKLI MÜHENDİSLİK ALANLARIYLA ÇALIŞMA İÇERİSİNDE, TEKNOLOJİK ELEMANLARI TASARIMA DAHİL EDEBİLMİŞ, YERELLİĞİ ÖNEMSEYEN, KİTLE ESTETİĞİNİ İHMAL ETMEYEN, “İYİ TASARLANMIŞ”, ENERJİ KORUNUMLU, SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ OLABİIİRLİĞİNİ TANITIR.

Dersin Öğrenim Çıktıları

I. Sürdürülebilirlik, Ekoloji ve Ekolojik Denge kavramları hakkında bilgi sahibi olma

II.İklimsel konfor ve mimariye yansıma bilgilerini kullanabilme

III. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemini aktarabilme

IV. Akıllı bina ve yerleşimlerin oluşturulma kriterleri ile ilgili bilgileri kullanabilme

V. Malzeme ve teknoloji ile ilgili çözüm önerisi geliştirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders programının tanıtılması
2. Hafta Mimarlık Eğitiminde Eko-Tasarımın Yeri ve Önemi
3. Hafta Ekoloji kavramı, Ekolojik denge, Sürdürülebilir Kentleşme
4. Hafta İklim, coğrafya ve doğal kaynak ilişkisi
5. Hafta İklimsel konfor ve mimariye yansımaları
6. Hafta Güneş enerjisinden yararlanma sistemleri ve uygulanmış örnekler
7. Hafta Ekolojik tasarım kriterleri ve uygulanmış örnekler, Ekolojık Planlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dünya mimarlarından örnekler: Norman Foster
10. Hafta Çevre Dostu Yeşil Binalar, Sıfır Emisyon İçin Yol Haritası
11. Hafta Dünya`da Eko-Tasarım Mimari Projeler`dan örnekler: Ken Yeang Dason Konutu, Kuala Lumpur
12. Hafta Ekolojik Yerleşim olanakları, Malzeme-teknoloji ilişkisi
13. Hafta Ekolojik Mimari Tasarım Yöntemi
14. Hafta Ekolojik Yapılarda Estetik, Estetik Ekolojik Tasarım Prensipleri, Enerji Etkin Yapı Tasarımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 3 3 3 2 2
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 2 2 3 4 2
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 2 3 3 2 2
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 4 4 4 3 3
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 5 5 5 4 5
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 2 1 2 2 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 4 4 5 5 4
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 5 5 4 5 4
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 2 2 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 2 1 3 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 4 3 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 3 3 72
Uygulamalı Ders 6 2 3 30
Ödevler 3 4 3 21
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 1 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 2 3 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 2 6
Yari Yılsonu sınavı 1 4 2 6
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri