MIM 468

Doğal Strüktürler ve Tasarım

Dersin Adı: MIM 468 Doğal Strüktürler ve Tasarım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN
Dersin Öğretim Yönetimi Örgün eğitim
Önerilen Ders Kitabı Ö.Aksoy,1977, Biçimlendirme, .E.Aksoy, 1975, Miralıkta Tasarım İletim ve Denetim
Yardımcı Ders Kitabı Digital Diagram, 2007, Archiworld, Seoul, ISBN-13: 978-8957701850, Senosiain, J. 2003. Bio-Architecture, Architactural Press, 240 pp. ISBN: 9780750656047., Mazzoleni, I. 2013. Architecture Follows Nature-biomimetic Principles For Innovative Design,CRC Pre
Dersin Amacı Bu ders tasarım çalışmalarında öğrenciye tasarımlarını geliştirmeleri aşamasında, doğal bir organik ya da inorganik yapı ile anoloji (benzetim) tekniği kullanılarak oluşturulan strüktür içinde uygun görülen hangi insan etkinliğinin yapılabileceğini anlatmaktadır.
Dersin Özeti

Organik ve inorganik doğal yapıların oluşum kurgusu, biçimsel karakterlerin çözümlemeleri tartışılarak, karşılıklı yüz yüze bilgi alışverişi yapılmıştır. Birşeyi yeniden kurgulayabilmek için önce onu okumak ve tanımak gerekir düşüncesiyle pek çok doğal örnek üzerinde çalışılmıştır. Öğrencilerin bilgi düzeyi ve yetenekleri doğrultusunda bazılarının örnekleri taklit etmek, bazılarının uyum göstermek, seçmek, ekleyerek değiştirmek ve kendi yaratıcıklılarını katarak yeni biçimler, strüktürler ortaya çıkarmaları istenmiştir.Bu süreç pekçok tartışmalarla geçmiş ve süreç işlerken, başından itibaren bu doğal yapı örneği kabuk altında hangi insan etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği sorusuna yanıt aranmıştır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tasarımsal açıdan gördüğünü daha iyi kavrayıp, tasarım projelerinin ana fikirlerini daha iyi anlayabilecektir.

2. Tasarımların doğada var olan elamanlardan yola çıkılarak tasarlandığının farkına varacaktır.

3. Mimarinin doğa ile bir bütün olduğunu kavrayıp, doğayı daha iyi gözlemleyecektir.

4. Görsel algıları gelişecektir.

5.Üç boyutlu düşünebilme yeteneklerini arttıracaktır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 12 20
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta Doğal strüktür ve doğal tasarım,doğadan öykünme kavramının anlatılması.
3. Hafta Tasarım ilkeleri, Maslow teoremi
4. Hafta İnsan ihtiyaçları doğrultusunda semantik, sentaktik, pragmatik yaklaşımların açıklanması.
5. Hafta Dünyadaki doğadan öykünülerek tasarlanmış organik ve inorganik yapıların anlatılması - uygulama
6. Hafta Organik ya da inorganik doğal yapı ile anoloji (benzetim) tekniği kullanılarak oluşturulan strüktür içinde, hangi insan etkinliğinin yapılabileceğinin anlatılması
7. Hafta Alternatif çözümler üretme-uygulama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Taklit ve benzetme yoluyla örnek projeler üzerinde tartışma
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Uygulama
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 4 4 1 5 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 3 2 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 1 5 1 5
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 1 2 1 3
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 4 3 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 3 1 2 1 4
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 2 1 4 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 2 3 1 5 3
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 5 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 2 1 1 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 4 1 4 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 2 48
Uygulamalı Ders 12 3 2 60
Ödevler 2 5 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 6 2 12
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri