MIM 458

Kentsel Mekanlar

Dersin Adı: MIM 458 Kentsel Mekanlar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Havva ÖZDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Lynch, K. 1960; The Image of The City, MIT Press
Yardımcı Ders Kitabı A Theory of Good City Form, Lynch, K., The MIT Press, London, 1981. The City Shaped, Kostof, S., Thames & Hudson, London, 1991. Konuk, G.,1999;
Dersin Amacı Kentsel mekanlar, kentsel mekan türleri, kentsel tasarım, kentsel mekan düzenlemeleri
Dersin Özeti

Kentsel mekan bileşen ve öğeleri, kentsel tasarım,   kentsel tasarım süreci,  kentsel tasarımda  etkili araştırmacılar,kentsel algılama, kentsel mekan, kentsel mekan çeşitleri dış mekan oluşumu, dış mekan biçimlendirme ilkeleri, farklı çalışma alanları ve örnekler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Kamusal mekanların kent ölçeğindeki yeri ve önemini anlar
  2. Kamusal alanların kentsel yaşam kalitesini arttırıcı etkilerinin farkına varır
  3. Kentsel kamusal alanların tasarlanmasında teorik bilgileri ve uygulamaları karşılaştırır
  4. Kentsel tasarımın planlamadaki yerini ve önemini anlar
  5. Kentsel mekanlarda biçimsel analizler yapar 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacı, içeriği, kaynaklar
2. Hafta Kentsel mekan kavramı
3. Hafta Kentsel mekan çeşitleri
4. Hafta Kentsel mekanların özellikleri
5. Hafta Yaya mekanları
6. Hafta Kentsel tasarım
7. Hafta Kentsel tasarımın kuramsal modeli
8. Hafta Kentsel tasarım ilkeleri
9. Hafta Kentsel estetik ve planlama
10. Hafta Kentsel tasarım örnekleri
11. Hafta Türkiye’de kentsel tasarım
12. Hafta Dünya`da kentsel tasarım
13. Hafta Öğrenci sunuları
14. Hafta Öğrenci sunuları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 2 2 2 2 2
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 5 4 5 5 5
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 4 4 4 4
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 4 5 5 5 5
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 30 3 33
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 23 1 24
Yari Yılsonu sınavı 1 23 1 24
Toplam İş Yükü (Saat) 141
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri