MIM 452

Mimar Sinan

Dersin Adı: MIM 452 Mimar Sinan
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr .Gör. Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gülru NECİPOĞLU,Sinan Çağı, Osmanlı İmparatorluğunda Mimari Kültür
Yardımcı Ders Kitabı Turgut CANSEVER, Mimar Sinan
Dersin Amacı Mimari Sinan ve eserleri ve mimari karakteri hakkında bilgi edinme.
Dersin Özeti

Mimar Sinan'ın eserlerini ele almak, teknik, mimari ve çevresel boyutta ele almak.

Mimar Sinan'ın cami mimarisine katkısı ve cami gelişim sürecini Yok irdelemek.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Mimar Sinan'ın hayatını öğrenme,
  2. Mimar Sinan'ın uygulamaları hakkında bildi edinme,
  3. Mimar Sinan'ın cami anlayışı ve strüktürü hakkında bilgi edinme.
  4. Diğer dönemlerin cami mimarisi gelişimi hakkındaki bilgi edinme.
  5. Mimar Sinan dönemi ve diğer dönemlerin camilerini karşılaştırabilme.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 20
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mimar Sinan ve Eserlerine Genel Bakış
2. Hafta Mimar Sinan Hakkında Bilgi
3. Hafta Mimar Sinan ve Selçuklu Dönemi Camileri
4. Hafta Mimar Sinan ve Beylikler Dönemi Camileri
5. Hafta Mimar Sinan Video Gösterimi-1
6. Hafta Mimar Sinan Video Gösterimi-2
7. Hafta Mimar Sinan ve Osmanlı Erken Dönem Camileri
8. Hafta Mimar Sinan ve Osmanlı Klasik Dönem Camileri
9. Hafta Mimar Sinan ve Osmanlı Geç Dönemi Camileri
10. Hafta Cami Mekanlarını Tanıma
11. Hafta Mimar Sinan Farklı Eserleri
12. Hafta Mimar Sinan Farklı Eserleri
13. Hafta Mimar Sinan Farklı Eserleri
14. Hafta Ödev Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 3 4 3 3 3
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 3 3 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 4 3 3 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 4 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 4 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 4 5 4 4 4
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 3 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 3 1 1 3 4
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 1 1 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 5 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 2 12
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri