MIM 406

İmar Hukuku ve Meslek Uygulama Bilgisi

Dersin Adı: MIM 406 İmar Hukuku ve Meslek Uygulama Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Karabalık ,Halil; imar hukuku dersleri,2014 ,Seçkin yayın evi,Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Abacıoğlu,Acı ,Muhittin ;imar kanunu mevzuatı ve uyğulaması ,Seçkin yayın evi. Türkiye belediyeler bilgisi,İmar mevzuatına ilişkin temel kanunlar ve yönetmelikler;2013
Dersin Amacı kent planlama ve mimari uyğulamaların yasal araçları ve dayanakları olan mevzuatın tanıtımı ve uyğulama sorunsalların irdeleme değerlendirmeleri.
Dersin Özeti
İmar hukukunun tanımı,Türkiyede plnlamanın hukuksal çerçevesi ve
 
mevzuattaki yeri yönetim yapısı,planlamadan sorumlu kurumlar ve planlama kademeleri imar
 
kanunu ve diğer kanunlar ile uyğulama yönetmelikleri ,yarğı kararlar ile planlama ve
 
mimarlık ilşkisi,mimarlık uyğulama çalışmaları aşamaları projelendirme onay ve
 
ruhsatlandırma ,işveren yüklerini ,ilişkileri metraj ,keşif ve hakkediş düzenlemesi ,kontrollük
 
ve şantiye çalışmaları,mimarlık mühendislik hakkındaki yasal düzenlemeler ve merkez
 
adaları.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.İmar hukuku ve imar mevzuatı hakkında bilgi sahibi olacak ve msleki yaşamlarında
 
planlama kurraları ve ilgili yasalar arasında ilişki kura bilecek.
 
2. Plan türlerini ,planlama birimlerini tanımlaya bilecekler.
 
3.Yarğı kararlarının sayandığı temel kavramlar açısından uyğulama aşamalarında ortaya çıkan
 
sorunlar ,planlama ve mimarlık ilişkisi içinde çöze bilecek .
 
4.Bugünkü mevzuat ve kurallar çerçevesinde mimarlık mesleğini icra edebilecekleri kurumsal
 
oluşmaları öğrenecek ,belediye ve diğer kurumlardaki işlevini tanımlayabilecekler.
 
5.tüm kesimlerde mimarlık mesleğini uyğulama bilgilerine sahip olabilecekler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İmar hukukunun tanımı ,kaynakları,imar hukukun yeri
2. Hafta Türkiyede planlamanın hukuksal çerçevesi ve mevzuattaki yeri.
3. Hafta Türkiyedeki yönetim yapısı,planlamadan sorunları olan kamusal kurumlar ,planlama kademeleri.
4. Hafta İmar kanunu tarihi,319u sayılı imar kanunu ve ilgili yöntemlikleri.
5. Hafta İmar planları ,tanımları hükümler ,planların okunması ve imar kanunundaki belinlemeler ,yapılarla ilgili hükümler.
6. Hafta diğer veri kanunlar ve mimarlık ile ilgili uyğulanmış yönetmelikleri ,yarğı kararkarı ile planlama ve mimarlık lişkisi.
7. Hafta Mimarlık uyğulama çalışmaları aşamaları ,projelendirme ,ruhtsat işlemleri.
8. Hafta uyğulama 1; Alan çalışması ve imar mevzuatını mekana yansıması (şema traportama)
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta İhale kanunu ve mimarlık ile ilişkisi ,birim fiyat tarifleri,analizler ,keşif,metraj,kontrollük ,çartiye çalışmaları.
11. Hafta Mimar proje düzenleme esasları,mimari proje yarışmaları.
12. Hafta Mimarlık –Mühendislik hakkındaki kanun (TMMOB yasası)ve meslek odaların stetüsü.
13. Hafta uyğulama 2; mekana aktarılan ve mekan örgütlenmesi yapılar çalışmanın imar hukuku açısından değerlendirmesi.
14. Hafta dönem sonu sınav.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri