MIM 402

BİTİRME PROJESİ

Dersin Adı: MIM 402 BİTİRME PROJESİ
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MIM 401 MİMARİ PROJE 7’den geçmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Proje,Çizim,Yüz Yüze Eğitim
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bir mimari projeyi her yönü ile gerçekçi ölçütler çerçevesinde hazırlayıp sunmak. Olabilirlik, gerçekleştirilebilirlik.
Dersin Özeti

Bitirme projesi esaslarına göre önceden belirlenen bir konuda öğrenci bağımsız bir proje yapar. Proje düzey ve içerik olarak daha önce öğrenciye aktarılan bilgilerin harmanlanması ve değerlendirilmesi gibi bir amaca hizmet edebilecek biçimde formüle edilir ve bunları aktarabilme yeteneğinin değerlendirilmesi amaçlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       bir mimari proje hazırlamak için yapılması gereken araştırma ve analizler hakkında deneyim kazanacaklar.

2.       proje hazırlamak için yapılan araştırmaların değerlendirmesi konusunda yetkinlik kazanacaklar.

3.       yapısal, mekansal, sosyal, kültürel, bağlamsal ve coğrafyasal gerçekliklere bağlı olarak bir tasarım projesi gerçekleştirecekler.

eğitmenden bağımsız bir proje üretme becerisi kazanacaklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 10
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 40
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 20 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje konularının duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. Hafta Öğrenci sorularının alınması ve toplu açıklamalar
3. Hafta Bağımsız çalışma: Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. Hafta Bağımsız çalışma
5. Hafta Bağımsız çalışma
6. Hafta I. Ara jüri değerlendirmesi
7. Hafta Bağımsız çalışma
8. Hafta Bağımsız çalışma
9. Hafta Bağımsız çalışma
10. Hafta 2. Ara jüri değerlendirmesi
11. Hafta Bağımsız çalışma
12. Hafta Bağımsız çalışma
13. Hafta Proje Teslimi
14. Hafta Dönem sonu sınavı – Final jürisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 2 3 2 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 5 4 4 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 1 4 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 2 3 4 3 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 1 4 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 5 5 5 5 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 4 3 4 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 4 4 4 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 3 2 5 3 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 1 5 4 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 2 3 3 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 20 4 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 12 0 168
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 2 30 6 72
Yari Yılsonu sınavı 1 30 6 36
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri