MIM 354

Mimari Uygulamalar

Dersin Adı: MIM 354 Mimari Uygulamalar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çelebi, M. R. ,1983. Yapı Elemanları I-II, Repar Matbaacılık, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Hancı, A.,2008.Yapılar Projeler 1945-2000.
Dersin Amacı Mimari uygulamalar esnasında bilinmesi gereken hususlar hakkında bilgi edinme.
Dersin Özeti

Mimari uygulama projelerini tanıtma.

Mimari Uyulaalar hakkında cephe,zemi, duvar vb bilgi verme.

Şantiye ortamında bilinmesi gerekenler.Binanın inşaatı sırasında cephe,zemnin duvar,kapama uygulamında mimarın bilmesi gerekener. 

Teknik geziler ile malzemeyi ve uygulamayı tanıtma.

 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Mimarın şantiye ortamında çalışma ön koşulunu oluşturma
  2. Mimari Uygulamalar konusnda bilgi edinme,
  3. Mimari uygulamalar konusunda teknik ve malzeme bilgisi edinme.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 20
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 20
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mimari Uygulamaları Tanıtma. Mimari Uygulama Projelerini Tanıtma.Örnek gösterme.
2. Hafta Yapı ve Şantiyede Mimari Uygulama Hususları
3. Hafta Alçıpan Uygulamalar-Duvar
4. Hafta Alçıpan Uygulamalar-Tavan
5. Hafta Zemin Uygulamaları-Vinil
6. Hafta Zemin Uygulamaları-Seramik- Granit
7. Hafta Teknik Gezi
8. Hafta Giydirme Cephe Uygulamaları
9. Hafta Dupont Corian Uygulaması Sunum
10. Hafta Merdiven Uygulamaları
11. Hafta Duvar Uygulamaları-Tuğla- Bims- Gaz Beton
12. Hafta Yapı Fuarı Ziyareti
13. Hafta Çatı Uygulamaları
14. Hafta Ödev Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 3 4 3 3 3
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 3 3 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 4 3 3 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 4 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 4 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 4 5 4 4 4
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 3 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 3 1 3 4 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 1 3 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 1 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 1 21
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 2 10
Yari Yılsonu sınavı 1 15 2 17
Toplam İş Yükü (Saat) 99
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri