MIM 353

Geleneksel Türk Kenti Mekan Oluşumu

Dersin Adı: MIM 353 Geleneksel Türk Kenti Mekan Oluşumu
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Havva ÖZDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Cerasi, M.M., 1999, Osmanlı Kenti, YKY Yayınları, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Aru, K.A., 1998, Türk Kenti, YEM Yayınları, İstanbul, Aktüre, S., 1978, Anadolu Kenti, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, Ankara,Eldem E.E.., vd., 2003, Doğu İle Batı Arasında Osmanlı Kenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 136, İstanbul
Dersin Amacı Geleneksel Türk kentinin oluşumu, yerleşim strüktürü, işlev bölgeleri, kentsel mekan özellikleri ile ilgili bilgilenmeler
Dersin Özeti

Geleneksel Türk kentinin  tarihsel süreçteki gelişimi, mahalle- çarşı- dini binalar ve anıtsal komplekslerle ilgili bilgilendirme.  Sokak, meydan ve kentsel avlular gibi kentsel mekanların  biçimsel özellikleri ile ilgili analizler yapma. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Geleneksel Türk kentinin gelişim sürecini bilecekler
  2. Kent strüktürü ve dokusu hakkında bilgilenecekler 
  3. Kentsel mekanlarda biçimsel analizler yapabilecekler
  4. Farklı kültürlerdeki yerleşmelerle karşılaştırmalar yapabilecekler
  5. Günümüz yerleşme özellikleriyle kıyaslayabilecekler
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacı, içeriği, kaynaklar
2. Hafta Türk kentinin oluşumu – Orta Asya dönemi
3. Hafta Türk kentinin oluşumu– Anadolu Antik dönem
4. Hafta Türk kentinin oluşumu-Selçuklular dönemi
5. Hafta Türk kentinin oluşumu-Osmanlı dönemi
6. Hafta Kent kurumları, belediyeler, vakıflar, mahalleler ve cemaatler
7. Hafta Kent merkezi ve çarşı
8. Hafta Anıtsal kompleksler ve ortak işlevler
9. Hafta konutlar ve mahalleler
10. Hafta Kentsel mekanlar - sokaklar
11. Hafta Kentsel mekanlar – meydanlar ve kentsel avlular
12. Hafta Kentsel mekanlarda biçimsel analizler
13. Hafta Kentsel mekanlarda biçimsel analizler
14. Hafta Öğrenci sunuları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 2 2 1 1 2
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 2 2 2
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 4 5 3 3 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 2 2 2 1 2
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 2 4 4 3
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 22 3 25
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 1 23
Yari Yılsonu sınavı 1 22 1 23
Toplam İş Yükü (Saat) 141
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri