MIM 322

Yapı Statiği

Dersin Adı: MIM 322 Yapı Statiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı YRD.DOÇ.DR.ÇAĞLA ÇOLAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çakıroğlu, A., Çetmeli, E., 1999; Yapı Statiği, Cilt I, Onuncu Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Ghali, A., Neville, A. M., 1978; Structural Analysis, Second Edition, John Willey and Sons, New York. Hibbeler, R.C., 2009; Structural Analysis, Seventh Edition, Pearson
Dersin Amacı Bu derste esas olarak yapısal sistemler, izostatik sistemlerin analizi, kesit tesir diyagramlarının çizimi, tesir çizgilerinin çizimi ve kullanımı, deformasyonların hesabının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders sayesinde, öğrenciler yapısal analizin önemini, sabit ve hareketli yüklere maruz izostatik sistemlerin davranışını belirleyebilecek
Dersin Özeti
Genel bilgiler. Yapıların tanımı, sınıflandırması, modelleme ve
 
idealizasyonu. Çerçeve yapılar, kemerler, kafes sistemler vb. izostatik
 
sistemlerin analizi. Hareketli yükler ve tesir çizgileri. Yapıların
 
deformasyon analizinde iş ve enerji prensipleri ile uygulamaları. Kuvvet
 
yöntemiyle hiperstatik sistemlerin analizi.
Dersin Öğrenim Çıktıları
yapıları analiz etme kabiliyeti kazanabileceklerdir.
 
uygulanan yüklere göre yapısal davranışı belirleyebileceklerdir.
 
kompleks yapı sistemlerin analizinde sistemleri basit alt yapılara ayırma
 
becerisi kazanabileceklerdir.
 
yapılardaki deformasyonları hesaplayabilme kabiliyeti
 
kazanabileceklerdir
 
yapı elemanlarının (özellikle kolon ve kirişlerin) temel davranışını
 
anlayabileceklerdir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel Bilgiler
2. Hafta Çerçeve Sistemlerin Analizi
3. Hafta Çerçeve Sistemlerin Analizi
4. Hafta Çerçeve Sistemlerin Analizi
5. Hafta Çerçeve Sistemlerin Analizi
6. Hafta Çerçeve Sistemlerin Analizi
7. Hafta Çerçeve Sistemlerin Analizi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kafes Sistemlerin Analizi
10. Hafta Kafes Sistemlerin Analizi
11. Hafta Kafes Sistemlerin Analizi
12. Hafta Kafes Sistemlerin Analizi
13. Hafta Kafes Sistemlerin Analizi
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri