MIM 307

Staj I

Dersin Adı: MIM 307 Staj I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr Esra ALEMDAĞ LAKOT,Yrd. Doç.Dr. Havva ÖZDOĞAN, Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Staj dosya sunum.
Önerilen Ders Kitabı Kitaplar, Bildiriler, planlar, grafikler ve diğer malzeme sorumlu personel tarafından çalışmada yer verilmiştir
Yardımcı Ders Kitabı Yürütülen çalışma ile ilgili bilgileri içeren kaynak kitaplar ve kağıtlar
Dersin Amacı Staj programının amacı devamlı olarak bir işe başlamadan önce öğrencilere özel bir kariyer alanında ilgilerini test etme olanağı sunmak, öğrencilerin edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyerleri alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkı yapmak
Dersin Özeti

Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar.Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar.Öğrenciler bu staj kapsamında 3 iş günü fiili çalışmak durumundadır.Yapılan iş günlük olarak detaylı bir şekilde kaydedilir ve raporlanır.Bu staj raporu çalışma alanındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-İlgilenilen çalışma alanı ile ilgili olarak yasal,mesleki ve etik çerçeve hakkında sağlam bir temel edindiğini ortaya koyabilme.

2-Problem çözme kabiliyetini geliştirebilme ve bu kabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilme.

3-Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilmesi.

4-Mesleği ile ilgili uygulamaları tanıma.

5-Mesleği ile ilgili edindiği eğitimi ve çalışma alanında değerlendirme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 80
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
2. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
3. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
4. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
5. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
6. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak (Devam).
7. Hafta Raporu sonuçlandırma ve bölümdeki ilgili akademik personele teslim etme.
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 3 3 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 3 3 3 2
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 4 3 3 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 4 4 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 3 2
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 3 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 4 5 5 1 2
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 2 4 1 1 2
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 4 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 30 0 3 90
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri