MIM 303

Yapı Projesi

Dersin Adı: MIM 303 Yapı Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi YOK
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Esra LAKOT ALEMDAĞ
Dersin Öğretim Yönetimi proje, sözel anlatım, maket
Önerilen Ders Kitabı Ching, Francis, D., K., Adams, Cassandra, 2006, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Yapı Yayın, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Engel, Heino, 2004, Strüktür Sistemleri, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
Dersin Amacı En az iki katlı ve bodrumlu, geleneksel ve / veya endüstrileşmiş yapım yöntemleri ile gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilebilecek bir yapının uygulama projesinin hazırlanması.
Dersin Özeti

Ön Uygulama projesinin uygun anlatım teknikleri ve proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanması.

proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında mekânsal düzenleme ve taşıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1-Ön proje ve uygulama projesi kapsamında mekânsal düzenlemeler yapabilmeyi ve taşıyıcı sistem alternatiflerini öğrenebilme.-
2. Yapı malzemelerini ve konstrüksiyon sistemlerini tanıyabilme.
3. Yapı yönetmelikleri (deprem, ısı, ses, yangın vb. ) çerçevesinde uygulama projesi hazırlamayı öğrenebilme.
4. Uygulama projesinde yer alan anlatım tekniklerini ve proje düzenleme esaslarını öğrenebilme.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 20
Laboratuar
Uygulama 60
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yapı projesi dersinin amacı ve içeriği
2. Hafta Seçilen konunun analizi
3. Hafta 1/50 veya 1/100 bodrum ve zemin kat planları
4. Hafta 1/50 veya 1/100 Temel, normal kat ve çatı katı planları
5. Hafta 1/50 veya 1/100 normal kat ve çatı katı planları (Devam)- 1/200 veya 1/500 vaziyet planı
6. Hafta 1/50 ya da 1/100 temel planı ve kesitler (devam)- 1/50 ya da 1/100 kalıp planı ve kesitleri
7. Hafta 1/50 veya 1/100 çatı planı, kesitler ve nokta detayları - 1/50 veya 1/100 kesitler
8. Hafta 1/50 veya 1/100 kesitler (devam)- 1/50 veya 1/100 görünüşler (en az 2)
9. Hafta 1/50 veya 1/100 kesitler (devam)- 1/50 veya 1/100 görünüşler
10. Hafta 1/20 sistem detayı (plan - kesit - görünüş)- 1/1, 1/2, 1/5 veya 1/10 sistem detayına ait nokta detayları
11. Hafta Sistem detayına ait nokta detayları (devam)- 1/20 merdiven detayı (plan-kesit-görünüş)
12. Hafta 1/1, 1/2, 1/5, 1/10 merdiven detayına ait nokta detayları - 1/2, 1/5 çatıya, saçaklara, eşiklere ait nokta detayları
13. Hafta 1/2, 1/5 doğramalara (kapı-pencere), bacalara vs ait nokta detayları - Tesisat projesi (plan-kesit-görünüş)
14. Hafta Tesisat projesi (plan-kesit-görünüş) - Fiziksel çevre düzenlemeleriyle ilgili hesaplamalar ve teknik çizimler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 4 1 3 4 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 3 1 4 3 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 4 3 3 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 3 4 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 4 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 5 4 5 4 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 5 4 5 3 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 3 4 4 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 28
Uygulamalı Ders 14 4 4 114
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 36 2 38
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri