MIM 302

Mimari Proje VI

Dersin Adı: MIM 302 Mimari Proje VI
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MIM 301 MİMARİ PROJE 5’ten geçmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Proje,Çizim,Yüz Yüze Eğitim
Önerilen Ders Kitabı 1. Antoniades, A., Architecture and Allied Design: An Environmental Design Perspective, Kendal, Dubuque, lowa, 1986. 2. Lang, J., Creating Architectural Theory: The Role of The Behavioral Sciences in Environmental Design, Van Nostrand Reinhold, N.Y., 1989
Yardımcı Ders Kitabı Burnette, C.,
Dersin Amacı Kentsel sorunlar, enerji sorunları, ekonomik sorunlar ve sürdürülebilirlik kavramları proje kritiği ve kurgulanışında önemli bir yer tutar.
Dersin Özeti

Karmaşık kentsel arsa problemleriyle uğraşılan bu projede öğrencinin belediye ve işveren kavramına aşina olması ancak diğer yandan da yaratıcılık isteyen problemlerle öğrencinin gerek kendi sınırlarını ve gerekse gerçekliğin sınırlarını zorlaması beklenmektedir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       kentsel bağlamı irdelemeleri ve tasarımlarını gerçekleştirebilecekler.

2.       kentsel dokuya müdahalede mahalle, sokak, kütle,mekan, dizilimlerine dikkat etmeyi öğrenecekler

3.       kentsel estetik oluşuma kendi tasarımları ile nasıl müdahale edeceklerini öğrenecekler.

bir tasarımın form, fonksiyon kurgusunu mimari bir mekan yaratacak biçimde hangi strüktürle çözümleyeceklerini öğrenecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 60
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 5
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 25
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje konularının duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma
3. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. Hafta Yer görme, yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
5. Hafta İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
6. Hafta Alternatif çözümlerin üretilmesi
7. Hafta Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
8. Hafta Geliştirme aşaması
9. Hafta Tesisat (su, elektrik, ısıtma, havalandırma, pis su açısından ve güvenlik açısından projenin gözden geçirilmesi
10. Hafta Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
11. Hafta Malzeme, renk ve doku tashihleri
12. Hafta Sunum yöntem ve teknikleri üzerinde bilgilendirme ve tartışmalar
13. Hafta Sunuma yönelik gözden geçirmeler
14. Hafta Dönem sonu sınavı (proje teslimi)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 4 5 4 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 4 5 5 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 4 4 5 5 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 4 5 5 5 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 3 3 3 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 5 5 4 5 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 3 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 4 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 2 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 5 5 5 5 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 4 4 4 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 1 2 36
Uygulamalı Ders 12 1 6 84
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 4 4 120
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 270
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri