MIM 301

Mimari Proje V

Dersin Adı: MIM 301 Mimari Proje V
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Mimarlığa Giriş ve Mimari Proje 1, Mimari Proje 2, Mimari Proje 3,Mimari Proje 4,
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Proje, Sözel Anlatım, Tartışma,Yüzyüze Eğitim, Sunum
Önerilen Ders Kitabı 1. Steadman, P., The Geometry of Environment, An Introduction to Spatial Organization in Design, RIBA, Londra, 1971.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Arnheim, R., Art and Visual Perception, California Press, Los Angeles, 1974. , 3. Aksoy, Ö., Biçimlendirme, KTÜ, Yay. Trabzon, 1977 4. Aksoy, E., Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Habiboğlu Yay., Ankara, 1987.
Dersin Amacı Mimari tasarımın kültür ve coğrafya ile bağlı bir olgu olduğunu vurgulamak. Mimari proje konusuyla kentsel bağlam ve çevre faktörlerinin karmaşık ilişkilerinin altını çizmek.
Dersin Özeti

Kentsel analiz teknikleri; topografya, topoloji ve tipolojiler konusunda bilgiler önem kazanır. Hologramlar, skeçler, ölçekli maketler gerek programın gerekse arsanın sosyal, ve fiziksel bağlamının çözümlenmesinde başvurulan gereçlerdir. Eleştirilerde kentsel dönüşüm fikri ve sosyal, kültürel ve kentsel yönetim etmenlerinin karşılıklı etkileşimleri, öğrencinin gerçek yaşamı anlaması, imar durumları ve bina yönetmelikleri konusunda bilgi sahibi olması için ana gündemi oluşturur.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       kültürel ve coğrafyasal gerçekliklere bağlı olarak mimari bir tasarım yapabilecekler

2.       kent coğrafyası, kent tipolojileri ve topoloji konuları hakkında çözümleme yapabilecekler.

3.       sosyal ve fiziksel bağlamda mimari çevreyi eleştirebilecekler

4.       kent imar yönetmelikleri ile kendi projeleri arasında ilişki kurabilecekler

5.       bağlamı değerlendirme yoluyla bir projeyi tasarlamada yetkinleşmiş olabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 60
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 5
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 25
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje konularının duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
3. Hafta Yer görme, yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
4. Hafta İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
5. Hafta Alternatif çözümlerin üretilmesi
6. Hafta Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
7. Hafta Yapısal sorunların aşılması
8. Hafta Yarıyıl içi çalışması
9. Hafta Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
10. Hafta Geliştirme aşaması
11. Hafta Tesisat (su elektrik, ısıtma, havalandırma, pis su açısından ve güvenlik açısından projenin gözden geçirilmesi
12. Hafta Malzeme, renk ve doku tashihleri
13. Hafta Sunum yöntem ve teknikleri üzerinde bilgilendirme ve tartışmalar
14. Hafta Dönem sonu sınavı (proje teslimi)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 5 4 4 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 4 4 4 3 5
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 4 4 4 3 4
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 4 4 3 3 4
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 4 5 3 4
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 4 4 5 5 4
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 5 5 5 5 5
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 3 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 1 2 36
Uygulamalı Ders 12 1 6 84
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 4 8 120
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 270
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri