MIM 270

Sinema ve Mimarlık

Dersin Adı: MIM 270 Sinema ve Mimarlık
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Açalya Allmer (der.), Sinemekan: Sinemada Mimarlık, İstanbul, Varlık Yayınları, 2010.
Yardımcı Ders Kitabı Mark Lamster, Film and Architecture, New York: Princeton Architectural Press, 2000. Donald Albrecht, Designing Dreams: Modern Architecture in the Movies (Architecture and Film, 2) Hennessey & Ingalls, 2000. Bob Fear, Architecture + Film II (Architectural
Dersin Amacı Dersin amacı sinema ile mimarlık arasında ilişkileri insan, mekan, fikir üçlüsü çerçevesinde incelemektir. Ders, sinemayı bir üst kavram olarak ele alırken filmin mekanını/mekanlarını mimari mekanın/mekanların birer temsili olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda ders, sinema tarihinde yeri olan filmlerin izlenmesini, filmlerin fikir, insan ve mekan ölçeği
Dersin Özeti

Dersin temel amacı sinema ve mimarlık ilişkisinin irdelenmesi ve iki disiplinin kesişme noktalarının tanıtılmasıdır. Ders programı dahilinde, sinemada mimari kurgu, mimarlıkta kurgu mekan, mimari akımların sinemaya etkisi, sinemada modern mimarlık simgeleri gibi konularda sunuşların yanısıra film gösterimleri de yer alacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1   Sinema ve mimarlık ilişkisini irdeleme
2   Sinema ve mimarlık disiplinlerinin kesişme noktalarını tanıma
3   Sinemasal görme ve düşünme biçimlerini saptama
4   Seçilen filmlerdeki mekanları yorumlama
5   Mimari akımların sinemaya etkisini açıklama

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, dersin işleyişinin anlatılması
2. Hafta Sinema tarihine kısa bir bakış
3. Hafta Sinemada Mimari Kurgu ve Mimarlıkta Kurgu Mekan
4. Hafta Mimari Akımların Sinemaya Etkisi
5. Hafta Sinemada Modern Mimarlık Simgeler
6. Hafta Mekansız Sinema
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sinemada Zaman, Ritim ve Hareket
9. Hafta Sinemada Şehir
10. Hafta Sinemada Mimar
11. Hafta Mimarlığın Aktörleri
12. Hafta Mimaride Görsel Efektler
13. Hafta Öğrenci Grup Sunuşları
14. Hafta Öğrenci Grup Sunuşları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 2 1 2 1 2
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 4 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 3 5 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 3 1 1 4
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 2 1 2 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 4 1 2 1 4
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 2 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 3 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 5 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 3 1 4 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 3 1 1 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 3 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 10 3 39
Sunum / Seminer hazırlama 3 3 3 18
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 12 3 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri