MIM 257

SERBEST EL ESKİZ ÇİZİMİ

Dersin Adı: MIM 257 SERBEST EL ESKİZ ÇİZİMİ
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı İnceoğlu, Necati (2012). Eskizler; Çizerek Düşünme, Düşünerek Çizme. Nemli Yayıncılık, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Lorrainel Farrely (2012), Representational Techniques, Mimarlık Temelleri 01, Literatür Yayınları:654
Dersin Amacı Tasarımın eskiz safhasını öğrencilere kavratmak, çizerek düşünme, düşünerek çizme becerilerini geliştirmek, soyut bir fikrin çizgilerle somut bir tasarım ürününe dönüştürülme safhalarını uygulamalarla deneyimletmek.
Dersin Özeti

Tasarım süreci, algılama, kavramsal düşünme, soyutlama, çizerek düşünme, karakter birliği üzerinden örneklerin okunması-görsel analiz-grafik analiz, örneklerden yola çıkarak karalama-eskiz süreciTasarım süreci, algılama, kavramsal düşünme, soyutlama, çizerek düşünme, karakter birliği üzerinden örneklerin okunması-görsel analiz-grafik analiz, örneklerden yola çıkarak karalama-eskiz süreci

Dersin Öğrenim Çıktıları

1: Serbest el çizimi yeteneğini arttırmak

2: karalama yapma ve eskiz yeteneğini arttırma

3: tasarım derslerinde ön çalışma, sörvey aşamasına katkı sağlama

4:Hayal gücünü geliştirme,kağıda aktarma

5:Proje çizim tekniklerini geliştirme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin temel kavramlarına ilişkin bilgilendirme
2. Hafta Tasarım süreci, sürecte soyut-somut safhaların irdelenmesi, eskiz-karalama çalışmalarının süreç içindeki yeri, soyutttan somuta değişimi
3. Hafta Tasarımda anlamsal-yararsal ve dizimsel boyut
4. Hafta Ünlü mimarların eskiz-karalama çalışmalarının incelenmesi
5. Hafta Algılama, soyutlama, karakter birliği, örneklerden karakter birliği analizi
6. Hafta Karakter birliği analizi; görsel ve grafik analiz, biçimsel okumalar
7. Hafta Karalama uygulamaları; bir tasarım örneğinden esinlenerek bir plastik objenin karalaması
8. Hafta Karalama çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda karalama çalışmalarının devamı
9. Hafta Arasınav haftası
10. Hafta Karalama çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda karalama çalışmalarının devamı
11. Hafta Tek konut açık mekanlarına ilişkin eskiz-karalama çalışmalarına geçiş, konut açık mekanlarında gerçekleşecek etkinliklerin ve bunların konutla ve birbirleri ile ilişkilerinin irdelenmesi, eskiz çalışmalarına başlangıç
12. Hafta Karalama çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda karalama çalışmalarının devamı
13. Hafta Karalama çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda karalama çalışmaları
14. Hafta Karalama çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda karalama çalışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 4 1 3 5 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 1 1 5 4
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 1 2 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 3 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 4 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 5 5 5 1 5
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 4 4 2 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 2 1 4 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 2 3 1 2
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 1 1 3 4
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 2 1 3 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 2 48
Uygulamalı Ders 12 2 2 48
Ödevler 2 3 4 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 4 14
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 4 12
Yari Yılsonu sınavı 1 10 4 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri