MIM 255

Maket ve Model Yapımı

Dersin Adı: MIM 255 Maket ve Model Yapımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Adem KIRANSOY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Model Making: Conceive, CreateandConvinceby Bernard Otte, ArjanKarssen 2.Mimari Maketler, Mustafa Akgün (Yük. Müh.Mim)
Yardımcı Ders Kitabı 1.Architectural Modelmaking (Portfolio Skills: Architecture) byNickDunn 2.Advanced ArchitecturalModelmakingby Eva Pascual i Miró , PerePedreroCarbonero,RicardPedreroCoderch
Dersin Amacı Öğrencilere maket yapım teknikleri ve malzemeleri konusunda gerekli bilgilerin verilmesi ve atölye çalışmalarıyla desteklenerek uygulanması, öğrenim ve meslek hayatında tasarım sürecinde ve sunumlarda çeşitli ölçek ve malzemeden maketler yapabilme becerisinin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Mimarlık tasarım sürecinde ve tasarım sonuçlarının sunumunda üç boyutlu değerlendirmeye yönelik maketler ile ilgili malzeme yapım yöntemleri, üç boyut algısının geliştirilmesi, ölçek, çizim, kesim ve montaj bilgilerinin verilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1: El becerisiniarttırma, maket tekniklerini geliştirme

2: Uygulamalı örnekler yaparak üç boyutlu düşünme yetisini geliştirme

3: Görsel beceri kazandırma, hayal gücünü geliştirme, proje derslerinde maket aşamasına katkı sağlama

5: Yaratıcılık olgusunu geliştirme,üç boyutta tasarım çözümleri üretebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, amacı, temel kavramlara ilişkin bilgilendirme, maket malzemelerinin tanımı, ölçek çizim, kesim ve montaj teknik bilgileri. Tasarım ilkeleri ve üç boyut olgusunun.
2. Hafta Maket- model süreci, süreçte tasarım ilkelerinin kullanımı ve üç boyut algısını oluşturan safhaların irdelenmesi, üç boyutlu maket algısının süreç içindeki yeri, soyuttan somuta değişimi
3. Hafta Farklı form ve biçimlerden oluşan karakter birliği örneklerinin irdelenmesi, maket sürecine yansıması
4. Hafta Bireysel örnekler üzerinden esinlenilerek karakter birliğini ortaya koyan maket çalışmalarının yapılması
5. Hafta Maket çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda maket çalışmalarının devamı
6. Hafta Maket çalışmalarında mekânsal çözümlemelerin üretilmesi, temel tasarım ilkelerinin denetlenmesi ve tartışılması
7. Hafta Maket uygulamaları; esinlenilen karakter birliği örnekleri ile maket çalışmalarının karşılaştırılması, üç boyutlu düşünme ve becerilerin ölçülmesi
8. Hafta Maket çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması
9. Hafta Arasınav haftası
10. Hafta Ölçek, çizim, kesim ve montaja ilişkin teknik bilgilerin tekrarlanması, kütle kavramı hakkında genel bilgi ve değişik kütle maketleri yapımı.
11. Hafta Küçük ve orta ölçekte açık kat planı maket çalışmalarına geçiş, konut mekânlarında gerçekleşecek etkinliklere uygun ölçü ve kapasiteyi yansıtan mekânlarve birbirleri ile ilişkilerinin irdelenmesi, Ölçeği, kurgusu verilen bir mimari projenin maket çalışmas
12. Hafta Maket çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda yeni bir maket çalışmasına geçiş. Ölçeği, kurgusu verilen bir mimari projeye ait maket çalışmasının yapılması; Maket üzerinde kapı pencere boşluklarının işle
13. Hafta Maket çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda yeni bir maket çalışmasına geçiş. Ölçeği, kurgusu verilen bir mimari projeye ait maket çalışmasının yapılması; Maket üzerinde kapı pencere boşluklarının işle
14. Hafta Maket çalışmalarının sınıfta topluca eleştirilmesi-tartışılması, alınan eleştiriler doğrultusunda yeni bir maket çalışmasına geçiş. Ölçeği, kurgusu verilen bir mimari projeye ait maket çalışmasının yapılması; Maket üzerinde kapı pencere boşluklarının işle
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 5 5 2 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 2 1 1 5 4
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 1 2 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 3 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 4 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 5 5 5 1 5
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 4 4 2 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 2 1 4 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 2 3 1 2
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 1 1 3 4
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 2 1 3 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 2 48
Uygulamalı Ders 12 2 2 48
Ödevler 2 3 4 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 4 14
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 4 12
Yari Yılsonu sınavı 1 10 4 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri