MIM 208

Mimarlık ve Sanat Tarihi II

Dersin Adı: MIM 208 Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör Omid Hoseein ESKANDANİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Modern Mimarlık, Vincent Scully,Çevre Yayınları, İstanbul, 1980.
Yardımcı Ders Kitabı The Story of Western Architecture, Bill Risebero,The MIT Pres, Cambridge, Massachusetts,1979. Programlar ve Manifestolar, 20.Yüzyıl Mimarlığı, Ulrich Conrads,çeviren Pelin Derviş,YEM Yayını,1991, Bir Mimarlığa Doğru, Le Corbusier, Yapı Kredi Yayınları, 2
Dersin Amacı Modern mimarlık öncülleri ve sonrası akımlar ve manifestolar, Biçim- işlev –anlam serüveni, postmodernizm ve postmodernist yaklaşımlar hakkında bilgi kazanımı Modernizm ve Avangartları içine alan ve diğer yakın zaman manifestolarıyla devam eden diyalektik sürecin ders devamlılığında ele alınması. Art Nouveau, De Stijl, Ekpresyonizm, Fütürizm ve K
Dersin Özeti

Modernizm ve Avangartları içine alan ve diğer yakın zaman manifestolarıyla devam eden diyalektik sürecin ders devamlılığında ele alınması. Art Nouveau, De Stijl, Ekpresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm. Bauhaus idealizmi ve gerçekçiliği. Biçim ve işlev kavramlarının sorgulanması. Modern Mimarlığın öncüleri. Modernite ve Modern Kent: CIAM Kongreleri.Mimarlık ve toplumsal sorumluluk. Art DECO. Totaliter Mimarlık. 1950 ve 60’larda  Modernizm: Uluslar arası Üslup. Tarihselcilik ve Modernizm karşı duruşu. Post modernizm, anlam ve biçimsel zenginleşme. Yeni tarihselcilik, Avrupa Postmodernizmi, Dekonstrüktivizm.

Dersin Öğrenim Çıktıları

• Yakın dönem mimarlık tarihi hakkında düşünsel, söylemsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi kazanır.
• Yakın dönem mimarlık tarihi hakkında araştırma yapar, sonucunu yorumlar.
• Yaşam boyu öğrenme bilinci için gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahip olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 15
Proje/Sunum/Seminer 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta giriş tanışma
2. Hafta Avrupa ve ABD’de Çağdaş Mimarlık, Arts and Crafts, Art Nouveau, Deutsche Werkbund, Fütürizm
3. Hafta Kübizm ve De Stijl, yeni mekansal anlayışlar
4. Hafta Alman Ekspresyonizmi ve Bauhaus
5. Hafta İngiltere ve İskandinavya’da modern mimarlık, Rus Konstrüktivizmi
6. Hafta Modern harekete yöneltilen eleştiriler
7. Hafta Uluslararası Mimarlık, yerel ve ulusal ikilemi, Modernite ve Modern Kent, CIAM Kongreleri
8. Hafta Amerika’da modern mimarlık
9. Hafta 1950’ler Avrupa’sında kopmalar ve süreklilikler
10. Hafta İşlev, biçim anlam serüveni: Le Corbusier geç dönem çalışmaları ve brütalizm
11. Hafta 1960’larda eleştirel dönem ve postmodernizm, Robert Venturi ve söylemi
12. Hafta Anlam ve biçimsel zenginleşme, yeni tarihselcilik, Avrupa postmodernizmi
13. Hafta Dekonstrüktivizm, High-Tech mimarlık, makina estetiği
14. Hafta Dekonstrüktivizm, High-Tech mimarlık, makina estetiği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 2 4 3 3 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 3 3 3 3 3
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 2 2 2 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 5 5 5 4 4
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 3 3 3 3
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 3 3 3 3
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 5 4 4 4 4
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 2 2 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 3 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 4 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 3 3 72
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 2 3 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 2 3 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 6 5 11
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 5 2 7
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 8 2 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri