MIM 207

Yapı Elemanları

Dersin Adı: MIM 207 Yapı Elemanları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Dilek ÖZTÜRK NOHUT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Çizim,Uygulama,Maket
Önerilen Ders Kitabı 1. Pehlevan, A. , Sümerkan, M. R. , Yaşar, Y. vd. , 1996,Yapı Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı 2. Çelebi, M. R. ,1983. Yapı Elemanları I-II, Repar Matbaacılık, İstanbul
Dersin Amacı Yapı ve ince yapı elemanlarının teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması. Yapım süreci içinde bileşen ve eleman faktörlerinin kavranması, uygulamada karşılaşılacak sorunların ve çözümlerinin ortaya konması.
Dersin Özeti

Genel Kavramlar,Yüzeysel ve Derin Temeller,Taşıyıcı ve bölücü duvarlar,Duvarlar, Bacalar, Düşey Sirkülasyon Elemanları,Çatılar

Dersin Öğrenim Çıktıları


1-Yapı elemanları ile ilgili kavramları,boyutsal koşulları ve yapım ilkelerini kavrayabilme.

2-Yapı elemanlarının düzenlenmesini belirleyen etmenler ve gereksinimleri belirleyebilme.

3-Yapı elemanında alt sistem ve malzemeleri, taşıyıcı sistem ve malzemeleri ile ilişkilendirebilme.

4-Yapı elemanlarının tasarım ve yapımı ile ilgili kuralları dikkate alarak bu elemanların konstrüksiyonunu kurabilme.

5-Yapı elemanlarını mimari yapı ile ilişkilendiebilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 10
Laboratuar
Uygulama 30
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel kavramlar, yapı elemanlarının sınıflandırılması
2. Hafta Temeller, genel kurallar, sınıflandırmalar, basit temeller
3. Hafta Tekil temeller, sürekli temeller, diğer temeller
4. Hafta Duvarlar, genel kurallar, sınıflandırmalar, taşıyıcı duvarlar, kaplamalar
5. Hafta Döşemeler, genel kurallar, sınıflandırmalar. Ahşap, Betonarme, Ön dökümlü ve çelik döşemeler
6. Hafta Döşeme kaplamaları, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler.
7. Hafta Bacalar (ateş bacaları, havalandırma bacaları, çöp bacaları, tesisat bacaları)
8. Hafta Bina yalıtımı (ısı, su, nem, diğer yalıtımlar), derzler, derz dolgu malzemeleri, derz yapımı
9. Hafta Duvar boşlukları / Doğramalar, genel kurallar, sınıflandırmalar. Pencereler, kapılar.
10. Hafta Binaların yağışlardan korunması, çatı biçimleri, ahşap çatılar.
11. Hafta Ahşap çatılar.
12. Hafta Betonarme, çelik çatılar. Çatı örtüleri. Teras çatılar ve yalıtım.
13. Hafta Düşey sirkülasyon elemanları merdivenler.
14. Hafta Merdiven konstrüksiyonu.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 2 3 3 2 4
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 3 4 4 3
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 4 3 4 3
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 4 4 4 3 4
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 3 1 3 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 4 5 5 5 4
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 2 4 1 3 4
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 4 4 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 30
Uygulamalı Ders 14 0 4 56
Ödevler 2 4 2 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 2 2 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 5 1 2 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri