MIM 206

Bilgisayar Destekli Tasarım

Dersin Adı: MIM 206 Bilgisayar Destekli Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör Omid Hoseein ESKANDANİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bilgisayar ortamında dijital tasarım yazılımlarını kullanarak 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizim ve tasarımlar yapabilmek
Dersin Özeti

Bilgisayar destekli çizim programlarının tanımak, Peyzaj tasarımı çalışmalarında bilgisayar kullanımını kavramak, temel komutlar ve bu komutların uygulandığı 2 boyutlu çizim çalışmaları yapmak, 3 boyutlu çizim için temel bilgilerin anlatılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Autocad yazılımının kullanılmasıyla yapılan tasarımların bilgisayar ortamına aktarılması, bu yazılımlar ile tasarımların yapılabilmesi ve projelerin sunum çıktılarının oluşturulması.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 10
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar Destekli Tasarım Konusunda Temel Kavramlar, AutoCad’e giriş
2. Hafta AutoCad ekranının tanıtımı, Durum çubuğunun tanıtımı ve uygulama
3. Hafta Çizim komutlarının tanıtımı
4. Hafta Çizim komutlarının tanıtımı
5. Hafta Çizim komutlarının tanıtımı
6. Hafta Çizim komutlarının tanıtımı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Düzenle komutlarının tanıtımı
9. Hafta Düzenle komutlarının tanıtımı
10. Hafta Nesne özellikleri araç çubuğunun tanıtımı
11. Hafta Katman özellikleri ve ayarları
12. Hafta Ölçülendirme teknikleri
13. Hafta Farklı formattaki dosya ve çizimlerin AutoCad ortamına aktarılması
14. Hafta Plot ve export özelliklerinin tanıtılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 2 2 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 2 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 4 3 3 3
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 2 2 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 3 2 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 2 2 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 4 5 4 4 4
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 2 1 2 1 2
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 2 1 3 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 4 3 4 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 4 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 3 3 72
Uygulamalı Ders 2 2 3 10
Ödevler 4 1 2 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 2 3 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 3 8
Yari Yılsonu sınavı 1 5 3 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri