MIM 203

Mimari Tasarım Bilgisi

Dersin Adı: MIM 203 Mimari Tasarım Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Havva ÖZDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Bayazıt, N., (1994) Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş, Literatür Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Arcan, F.A:, Evci, F.,(1992) Mimari Tasarıma Yaklaşım, İstanbul, İki K Yayınevi
Dersin Amacı Bir tasarım sorunu karşısında tasarımcıların farklı düşünme biçimleri, sorun çözme tekniklerinin tanıtılması.
Dersin Özeti

Tasarım ve mimari tasarım kavramlarının açıklanması,  mimari tasarım süreci ve aşamaları, mimari tasarlama metodolojisi ve teknikleri kavramı, farklı yaklaşımlar, stratejiler ve tekniklerin mimari projeler üzerinde uygulanmasına ilişkin örneklerin irdelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Tasarım kavramını farklı disiplinler bağlamında sorgular

2.       Farklı disiplinlerde tasarım yaklaşımları ve bunların mimari tasarımla olan ilişkilerinin analiz eder

3.       Mimari tasarımda yaratıcılık olgusunun mimarlar ve tasarım ürünleri üzerinden tartışabilir

4.       Mimarlıkta yaratıcılık düşüncesinin geliştirilmesi amacıyla deneysel çalışmaları tartışabilir

5.       Farklı tasarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği
2. Hafta Mimarlık, sanat, bilim, teknoloji ve tasarım
3. Hafta Mimarlıkta tasarım ve tasarım süreci
4. Hafta Mimarlıkta tasarım ve bilgi
5. Hafta Tasarım ve estetik
6. Hafta Tasarım ve yaratıcılık
7. Hafta Tasarım stratejileri - yöntem ve teknikleri
8. Hafta Mimari tasarımda farklı yaklaşımlar -tümevarım ve tümdengelim
9. Hafta Pragmatik yaklaşım, mimarlar ve tasarım yaklaşımları
10. Hafta Analojik yaklaşım, mimarlar ve tasarım yaklaşımları
11. Hafta Kanonik ve ikonik yaklaşım, mimarlar ve tasarım yaklaşımları,
12. Hafta Kavramsal yaklaşım, mimarlar ve tasarım yaklaşımları
13. Hafta Farklı yapıları tasarım yaklaşımları açısından çözümleme
14. Hafta Farklı yapıları tasarım yaklaşımları açısından çözümleme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 5 3 1 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 2 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 4 5 2 1 2
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 2 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 2 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 3 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 2 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 1 3 48
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 3 7
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 3 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 88
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri