MIM 202

Mimari Proje IV

Dersin Adı: MIM 202 Mimari Proje IV
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MIM 201 MİMARİ PROJE 3’den geçmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Proje,Çizim,Yüz Yüze Eğitim
Önerilen Ders Kitabı 1. Arnheim, R., Art and Visual Perception, California Press, Los Angeles, 1974. 2. Aksoy, Ö., Biçimlendirme, KTÜ, Yay. Trabzon, 1977 3. Aksoy, E., Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Habiboğlu Yay., Ankara, 1987.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Burnette, C., "The Mental Image and Design", Lang, J., ve diğ. (der.) Dowden, Hutchinson and Ross, 1974, s. 169-183.
Dersin Amacı Fiziksel çevre ile ve iklimsel faktörlerle öğrenciyi tanıştırmak ve binalar arası ilişkileri kavramasını sağlamak.
Dersin Özeti

Mevcut binalarla ilişki kurularak veya birden fazla kütle ile yapılan daha karmaşık örgütlenmelerle öğrencinin yapılar arası ilişkileri kavramasını sağlamak ana hedeftir. Öğrenci işlev ve yapıyı dengeleme problemlerine alıştırılmaya çalışılır. Alt-yapı ve tesisat bilgileri, ulaşım ağları ile bağlantılar, iklimle dengelenme gibi konuları tasarımda göz önünde bulundurur; bazı imar koşulları ve koruma kurulları kararlarına uyum gibi gerçek yaşamı taklit eden sorularla öğrenci uygulama ortamına hazırlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       bağlam ve çevre konusunda bilgilenecekler

2.       konunun işlenmesi ve ifadesi kapsamında kentsel analiz teknikleriyle ilgili bilgilerle donatılacaklar.

3.       iklimsel faktörlerin tasarımlarında dikkate alınması konusunda bilgilenecekler

aldıkları bilgileri ağırlıklı olarak verilen proje alanında-proje konusu ve amacı doğrultusunda- kullanabilecek ve uygulayabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 60
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 5
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 25
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje konularının duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma
3. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. Hafta Yer görme, yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
5. Hafta İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
6. Hafta Alternatif çözümlerin üretilmesi
7. Hafta Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
8. Hafta Geliştirme aşaması
9. Hafta Yapısal sorunların aşılması
10. Hafta Tesisat (su, elektrik, ısıtma, havalandırma, pis su açısından ve güvenlik açısından projenin gözden geçirilmesi
11. Hafta Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
12. Hafta Malzeme, renk ve doku tashihleri
13. Hafta Sunum yöntem ve teknikleri üzerinde bilgilendirme ve tartışmalar
14. Hafta Sunuma yönelik gözden geçirmeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 5 5 5 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 5 5 5 5 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 5 5 5 5 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 3 3 3 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 3 3 1 3 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 3 1 3 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 3 4 3 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 5 5 5 5 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 4 3 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 5 5 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 1 2 36
Uygulamalı Ders 12 1 6 84
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 4 4 120
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 270
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri