MIM 201

Mimari Proje III

Dersin Adı: MIM 201 Mimari Proje III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Mimarlığa Giriş ve Mimari Proje 1, Mimari Proje 2
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Proje, Sözel Anlatım, Tartışma,Yüzyüze Eğitim, Sunum
Önerilen Ders Kitabı 1. Kuban, D., Mimarlık Kavramları, Yem Yayın, İstanbul, 1990.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Lang, J., 3. Appleyard, D., "Why Buildings are Known: A Predictive Tool for Architects and Planners", Environment and Behavior, Vol. 1, No: 2, pp: 23-39. 4. Grassi, G., An Opinion on Architectural Education, A.C.S.A Conference, Hollanda, 1992, pp:13-24
Dersin Amacı Mekanın yapısallığının öğrenciye aktarılması, yapı ve yapım sistemleri, ekonomik ve sağlam sistem seçimleri konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesidir
Dersin Özeti

Sorunun tanımlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan çözüm önerilerinde işlev  ve anlam boyutlarının yanı sıra bu projede tasarımın yapısallığı da işlenir. Yapı konusundaki bilgilerinin stüdyo uygulamalarında özümsenmesi desteklenir ve tasarlanan objenin uygulanabilirliği doğrultusunda tüm yapı elemanları gerçekçi bir biçimde sorgulanır. Yapı ayrıntılarının ve malzeme bilgilerinin de arandığı küçük çaplı konularla tasarım gerçekleşir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Mimari tasarım kavramı hakkında bilgi sahibi olabilecekler

2.       Mekan ve mimari strüktür kavramları hakkında fikir sahibi olabilecekler

3.       Tasarımlarında sağlam ve ekonomik strüktür seçimleri konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

4.       Mimari tasarım, mimari tasarım teknikleri, mimari strüktür, şehircilik ve mimarlık tarihi hakkında bilgi edinmiş olabilecekler.

5.       Mimari çizim ve maket tekniklerini öğrenmiş olabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 6
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 5
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 25
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje konularının duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
3. Hafta Yer Görme; yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
4. Hafta İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
5. Hafta Alternatif çözümlerin üretilmesi
6. Hafta Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
7. Hafta Yapısal sorunların aşılması
8. Hafta Yarıyıl içi çalışması
9. Hafta Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
10. Hafta Geliştirme aşaması
11. Hafta Tesisat (su elektrik, ısıtma, havalandırma, pis su açısından ve güvenlik açısından projenin gözden geçirilmesi
12. Hafta Malzeme, renk ve doku tashihleri
13. Hafta Sunum yöntem ve teknikleri üzerinde bilgilendirme ve tartışmalar
14. Hafta Dönem sonu sınavı (proje teslimi)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 5 5 5 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 5 5 5 4
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 3 3 5 3
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 3 3 5 2
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 3 3 3 4
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 2 2 2 3 2
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 3 3 3 3
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 5 5 5 5 5
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 3 3 3 3
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 2 2 2 2 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 1 2 36
Uygulamalı Ders 12 1 6 84
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 4 8 120
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 270
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri