MIM 107

Genel Matematik

Dersin Adı: MIM 107 Genel Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Elif OTKUN ÇEVİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım-Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Genel Matematik; Prof.Dr. Yalçın KÜÇÜK, Doç.Dr. Mehmet ÜREYEN, Öğr.Gör.Dr. Nevin ORHUN, Prof.Dr. Musa ŞENEL, Prof.Dr. Orhan ÖZER, Doç.Dr. Hüseyin AZCAN; T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1286; Eskişehir; Haziran 2004
Yardımcı Ders Kitabı Genel Matematik; Prof.Dr. Muhammet KAMALİ, Prof.Dr. Ekrem KADIOĞLU; Erzurum; Eylül 2015
Dersin Amacı Matematik evrensel bir dildir.Bu nedenle herhangi bir alanda ortaya çıkan problemin matematiksel modelinin kurulup çözülmesi son derece önemlidir.Bundan dolayı asıl amacımız temel matematik bilgilerini vermek,matematiksel düşünceyi geliştirmek ve günümüzde işletme yöneticisinin karşılaştığı karmaşık problemleri sistematik bir mantık ile analiz edebilmek
Dersin Özeti

 

Sayılar, Eşitsizlikler ve Mutlak Değer / Düzlem Geometri ve Doğrular / İkinci Derceden Denklemlerin Grafikleri / Trigonometri / Matrisler ve Matris İşlemleri / Determinantlar ve Özelikleri / Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri /  Fonksiyonlar / Fonksiyon Türleri / Limitin genel tanımı / Limit Kuralları / Bir Fonksiyonun Limiti / Süreklilik / Bir Fonksiyonun Türevi / Türev Kuralları /Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri / Zincir Kuralı / Kapalı Türev / Ters Fonksiyonlar / Üstel Fonksiyonlar / Logaritmik Fonksiyonlar / Logaritmik Fonksiyonların Türevleri / Ters Trigonometrik Fonksiyonlar / Hiperbolik Fonksiyonlar / Belirsiz Limitler ve l`Hopital Kuralı / Maksimum ve Minimum Değerler / Ortalama Değer Teoremi / Dönüm Noktası ve Konkavlık/ Sonsuzda Limitler; Yatay Asimptotlar / Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Temel matematik tekniklerini öğrenme;

2. Matematiksel düşünme yeteneğini geliştirerek amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi edinme; 

3. Temel matematiksel becerileri kazanma;

4. Kazanılan matematik becerilerini kullanarak analiz yapabilme; tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi kazanma.

5. Kazanılan matematik becerilerini mesleki problemlere uygulama.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sayılar, Eşitsizlikler ve Mutlak Değer / Düzlem Geometri ve Doğrular / İkinci Derceden Denklemlerin Grafikleri / Trigonometri
2. Hafta Matrisler ve Matris İşlemleri / Determinantlar ve Özelikleri
3. Hafta Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri
4. Hafta Fonksiyonlar / Fonksiyon Türleri
5. Hafta Limitin genel tanımı / Limit Kuralları / Bir Fonksiyonun Limiti
6. Hafta Süreklilik
7. Hafta Bir Fonksiyonun Türevi / Türev Kuralları /
8. Hafta Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri / Zincir Kuralı / Kapalı Türev
9. Hafta Ters Fonksiyonlar / Üstel Fonksiyonlar / Logaritmik Fonksiyonlar
10. Hafta Logaritmik Fonksiyonların Türevleri / Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
11. Hafta Hiperbolik Fonksiyonlar / Belirsiz Limitler ve l`Hopital Kuralı
12. Hafta Maksimum ve Minimum Değerler / Ortalama Değer Teoremi /
13. Hafta Dönüm Noktası ve Konkavlık/ Sonsuzda Limitler; Yatay Asimptotlar
14. Hafta Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 3 5 5 5 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 4 5 5 5 5
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 5 5 5 5
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 4 4 4 5
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 3 5 5 5 5
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 4 5 5 5 5
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 4 4 4 5
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 3 5 5 5 5
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 3 5 5 5 5
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 5 5 5 5
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 3 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 1 2
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 19 2 21
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri