MIM 106

Bina Bilgisi

Dersin Adı: MIM 106 Bina Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Havva ÖZDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Ching, F.D.K. (2014) Mimarlık Biçim Mekan ve Düzen, YEM Yayınları, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Kuban, D.,1984, Mimarlık Kavramları; Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne giriş, Çevre yayınları, İstanbul. Roth, L.M., (2006), Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınları
Dersin Amacı Öğrenciye meslek, bina ve çevresi konusunda temel bilgileri kazandırıp gözlem gücünün ve isteğinin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Binaya ilişkin temel bileşenler, kavramlar ve süreçler. Mimari bütün kapsamında binayı oluşturan elemanlar. İşlev, biçim, teknoloji, ekonomi, ekoloji boyutları ve açılımları. Bina tipolojileri. Tüm bina özellikleri, bina-çevre ilişkileri, binanın elemanlar düzeyinde irdelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Mimarlıkla ilgili temel kavramları ve tasarım sürecinin gelişimini hatırlar

2.       Form, mekan, işlev kavramlarını bina özelinde tanımlar

3.       Bina öğeleri, eylem, eylem alanı kavramlarını,  bina sistemi açılım düzeylerini ifade eder

4.      Teknoloji-malzeme-mimarlık ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur

5.      Ekoloji-çevre-mimarlık ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 2 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel işleyişi
2. Hafta Mimar, mimarlık, tarihsel süreç
3. Hafta Mimarlıkta form, form oluşturma yöntemleri
4. Hafta Mimarlıkta mekan, mekan türleri
5. Hafta Bina öğeleri
6. Hafta Mimarlıkta işlev
7. Hafta Bina tipolojisi
8. Hafta Bina programlama
9. Hafta Eylem, eylem alanları, insan-ölçü-biçim ilişkisi, antropometri
10. Hafta Ekoloji - çevre - mimarlık
11. Hafta Ekoloji - çevre - mimarlık- öğrenci sunuları
12. Hafta Mimarlık ve teknoloji
13. Hafta Türk mimarisinden örnekler-öğrenci sunuları
14. Hafta Dünya mimarisinden örnekler-öğrenci sunuları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 4 3 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 4 3 3 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 2 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 3 5
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 2 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 2 1 2 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 4 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 3 60
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 3 13
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 3 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 116
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri