MIM 105

Mimarlığa Giriş ve Mimari Proje I

Dersin Adı: MIM 105 Mimarlığa Giriş ve Mimari Proje I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğretim elemanları gurubu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mimarlığın mekansallığının ve temel paradigmalarının kavramlar aracılığıyla ve deneme-yanılma yoluyla öğrencilere aktarılması, öğrencilerin mekan ve kütleyi yarar beklentisi içinde tecrübe etmelerinin sağlanması.
Dersin Özeti

Görsel-mekansal kavramlarla düşünme alışkanlığı edindirme amacı taşıyan ilk projede, öğrencilerin bir yandan zihinsel yaratıcılık konusundaki deneyimlerini arttırmak diğer yandan tasarlama, anlatma ve iletme becerilerini geliştirmek uygun pedagojik araçlarla sağlanır. Problemlerin bu erek doğrultusunda verilmesi, kavramların aktarılmasında yaratıcı yolların denenmesi ve öğrencide zihinsel olguları el ile düşünme alışkanlığının pekiştirilmesi esastır. Bu projede basit strüktürel ve elementer çözümler hedeflenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Herhangi bir tasarım problemi karşısında görsel ve mekansal kavramlar aracılığıyla düşünme becerisi vardır.
2.   Zihinsel yaratıcılık konusunda deneyimlerini yorumlar ve akatrır.
3.   Tasarlama, anlatma ve iletme becerilerini bir tasarım problemi bağlamında sınar ve geliştirir.
4.   Bir tasarım problemine ait basit strüktürel ve/veya elementer çözümler üretir.
5.   Mimari proje sunum tekniklerini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 60
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 14 5
Ödevler 10 10
Proje/Sunum/Seminer 1 25
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konunun belirlenmesi ve öğrencilere duyurulması
2. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma
3. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. Hafta Yer görme; yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
5. Hafta İlk eskizler, fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
6. Hafta Alternatif çözümlerin üretilmesi
7. Hafta Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
8. Hafta Geliştirme aşaması
9. Hafta Yapısal sorunların aşılması
10. Hafta Yapısal sorunların aşılması
11. Hafta Tesisat (su, elektrik, ısıtma, havalandırma, pis su açısından ve güvenlik açısından projenin gözden geçirilmesi
12. Hafta Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
13. Hafta Malzeme, renk ve doku tashihleri
14. Hafta Sunum yöntem ve teknikleri üzerinde bilgilendirme ve tartışmalar. Sunuma yönelik gözden geçirmeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 4 4 4 4 4
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 4 4
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 5 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 2 2 2 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 50 0 50
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri