MIM 103

Mimari Anlatım Teknikleri

Dersin Adı: MIM 103 Mimari Anlatım Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Havva ÖZDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Şahinler, O. ve Kızıl, F. 1990; Mimarlıkta Teknik Resim, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Ching, Francis D.(2004). Design Drawing, New York: John Wiley&Sons
Dersin Amacı Mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilere basit çizim tekniklerini aktarmak; iki ve üç boyutlu anlatım tekniği becerisi kazandırmak ve onların algılama, çözümleme, yorumlama yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Özeti

Araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik yazı ve çizgi egzersizleri. Ölçek kavramı ve ölçeklerin proje ve detaylarına bağlı  örnek çizim uygulamaları. Plan, kesit, görünüş kavramları ve nesnelerin ortografik anlatımları ve örnek çizim uygulamaları.  Mekanların, plan, kesit ve görünüşlerinin ölçeklere göre detaylandırılması ve örnek çizim uygulamaları. Mimari projelerin ölçülendirme ilkeleri ve örnek çizim uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Teknik çizimleri okur  ve kavrar

2.       Teknik çizime ilişkin etken ve yöntemleri öğrenir

3.       Çağdaş çizgisel anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğrenir

4.       Grafik düşünme becerisini kazanır

5.       Tasarımını teknik çizim standartlarına ve çizgisel anlatım tekniklerine uygun yapar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 12 20
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta Nokta, çizgi, çizgi türleri, eskiz teknikleri, tarama teknikleri - uygulama
3. Hafta Mimaride ölçek, ölçek dönüşümleri - uygulama
4. Hafta İzdüşüm - basit geometrik biçimlerle uygulama
5. Hafta Düşey sirkülasyon elemanları- uygulama
6. Hafta 1/50 ölçekli uygulama-zemin kat planı
7. Hafta 1/50 ölçekli uygulama-1. kat planı
8. Hafta 1/50 ölçekli uygulama - A-A kesiti
9. Hafta 1/50 ölçekli uygulama - B-B kesiti
10. Hafta 1/50 ölçekli uygulama - ön ve arka görünüş çizimi
11. Hafta 1/50 ölçekli uygulama - sağ yan ve sol yan görünüş çizimi
12. Hafta 1/200 konum planı çizimi
13. Hafta Perspektif çeşitleri – militer perspektif - uygulama
14. Hafta Perspektif çeşitleri –tek kaçışlı perspektif - uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 4 4 4 3 4
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 5 5 4 5
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 3 2 3 1 3
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 5 4 5 4 5
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 2 48
Uygulamalı Ders 12 2 4 72
Ödevler 5 5 0 25
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 5 0 2 10
Ara Sınavlar 2 2 6 16
Yari Yılsonu sınavı 1 2 6 8
Toplam İş Yükü (Saat) 207
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri