MIM 102

Mimari Proje II

Dersin Adı: MIM 102 Mimari Proje II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MIM105 MİMARLIĞA GİRİŞ VE MİMARİ PROJE 1’den geçmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Proje,Çizim,Yüz Yüze Eğitim
Önerilen Ders Kitabı 1. Aksoy, Ö., Uyum Sürecinin Mimarlık Süreci İçinde Örneklenmesi, KTÜ yay, Trabzon, 1994.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mimarlığın işlevsel anlamsal ve yararsal boyutları ile mimarlık öğrencilerini tanıştırmak.
Dersin Özeti

Antropomorfik ölçüler, ergonomik veriler ve proksemiks (duyusal) deneyimler konusunda öğrencinin aydınlatılması, mekansal ölçüler, mekansal ilişkiler, kullanışlılık ve rahatlık konusunda bilgi edinmeyi gerektiren işlev ağırlıklı konularla sağlanır. İşlev şemaları, matrisler, erişim grafikleri gibi temel teknikler öğrenciye bu yarıyılda aktarılır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       temel mimari terminolojiyi; form, yapım ve fonksiyon kavramlarını tanımlayabilecekler

2.       tasarlama ve ifade etme aşamalarını deneyimleyecekler

3.       mimari bilgilerini kullanarak bir mimari proje geliştirme sürecini değerlendirecekler.

eskiz yapma, taslak oluşturma, çizim ve model yapma gibi becerilerini geliştirecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 60
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 5
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 25
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje konuların duyurulması; ön bilgiler ve tartışmalar
2. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma
3. Hafta Konu hakkında bilgi toplama ve paylaşma; programın elde edilmesi
4. Hafta Yer görme; yerin anlatımı ve analizlerinin yapılması
5. Hafta İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
6. Hafta Alternatif çözümlerin üretilmesi
7. Hafta Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
8. Hafta Geliştirme aşaması
9. Hafta Yapısal sorunların aşılması
10. Hafta Tesisat (su, elektrik, ısıtma, havalandırma, pis su açısından ve güvenlik açısından projenin gözden geçirilmesi
11. Hafta Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
12. Hafta Malzeme, renk ve doku değerlendirmeleri
13. Hafta Sunum yöntem ve teknikleri üzerinde bilgilendirme ve tartışmalar
14. Hafta Sunuma yönelik gözden geçirmeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 4 5 5 5 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 5 5 5 5 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 5 5 5 5 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 3 3 3 3 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 2 2 2 2 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 5 4 4 4 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 2 2 2 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 4 4 4 4 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 2 2 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 5 5 5 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 1 2 36
Uygulamalı Ders 12 1 6 84
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 4 8 120
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 270
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri