MIM 101

Temel Tasarım

Dersin Adı: MIM 101 Temel Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 8
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Grant, W. 1993; From Concept to Form: In Landscape Design, Wiley
Yardımcı Ders Kitabı Graves, M. 1951; The Art of Color and Design, The Maple Press Company, New York
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere tasarıma ilişkin kavramların tanımı ve tasarım ilkeleri hakkında bilgi vermek, onlara mekan kavramı ve mekan örgütlenmesine ilişkin ilkeleri öğretmek, onlara temel tasar elemanları ve ilkelerini, bunların tasarım süreci içinde nasıl kullanıldığını öğretmek ve kavramsal tasarım sürecinin öğrenciler tarafından yürütülen uygula
Dersin Özeti

Teorik: tasarım tanımı, kavramları ve ilkeleri; birlik, egemenlik, denge, tekrar, geçiş ve derecelenme Mekan kavramı; iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekansal örgütlenme ve mekan geometrisi İşlev, biçim ve strüktüre girişMekan örgütlenmesinin ilkeler, Uygulama: Bu kavramların tasarım problemine dönüştürülerek, öğrenci tarafından çözümlenmesi ve bunların eleştirilmes

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 :belirli tasarım elemanlarını belirli bir kavram doğrultusunda kullanabileceklerdir

2 :farklı ilkeler doğrultusunda tasarım elemanlarını açık mekan ölçeğinde kurgulayabileceklerdir

3 :tasarım elemanları doğrultusunda üç boyutlu mekansal sistemler oluşturabileceklerdir.

4 :temel tasarım  ilkelerini  belirli bir kavram doğrultusunda kullanabileceklerdir

5 :tasarım ilkeleri doğrultusunda üç boyutlu mekansal sistemler oluşturabileceklerdir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 24 30
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tasar öğelerinin dış mekan ölçeğinde ve değişik ilkeler doğrultusunda organize edilmesi, şekil anlatımları
2. Hafta Şekil anlatımları elde edilme yolları, ilkel ölçü derecelendirmesi ve ölçü derecelendirmesi. 11 ve 12 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
3. Hafta Şekil anlatımları elde etme yolları; derinlik anlatımı, çizgisellik ve etkili çevre yolu ile derinlik elde etme, 13 ve 14 nolu problemler, çözüm ve eleştiri.
4. Hafta Temel tasar ilkelerinden tam tekrar ve dönüşümlü tekrar. 15 ve 16 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
5. Hafta Koram (hiyerarşi) ve organizasyon ilkeleri, merkezsel, eksensel ve çevresel koram. 17 ve 18 nolu problem, çözüm ve eleştiri
6. Hafta Tasarımda birlik, denge ve egemenlik. Geçiş ilkesiyle (alt yol) egemenlik sağlama. 19 ve 20 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
7. Hafta Tasarımda birliği karşıtlık yolu ile elde etme, şekilsel denge. 21 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Mekan çeşitleri ve elde edilme yolları. Fonksiyon, ölçü ve ışık üç boyutu, ortamda birliği sağlama. 23 nolu problem çözümü ve eleştiri.
10. Hafta Mekan elde etmede süreklilik kavramı. 24 nolu problem çözümü ve eleştiri.
11. Hafta Mekanın düşey ve yatay sistemlerle sınırlandırılması. 25 nolu problem çözümü ve eleştiri.
12. Hafta Plastik malzeme kullanılarak egemenlik, denge ve birlik ilkesiyle mekan elde etme. 26 nolu problem çözümü ve eleştiri
13. Hafta Final çalışmasının başlangıcı. Tüm yarıyıl boyunca verilen, çözülen ve eleştirilen tasarımlara uygun olarak 1/100 ölçeğinde bir konut yakın çevresinin giriş ve sirkülasyon çözümlerinin yapılması
14. Hafta Tasarımların eleştirilmesi, yönlendirme, birebir görüşme.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 5 5 5 5 5
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 4 4 4 4 4
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 4 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 3 1 3
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 2 1 2 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 2 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 1 1 3 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 2 1 2
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 3 1 1 2 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 3 1 2 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 2 1 1 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 4 2 72
Uygulamalı Ders 12 4 6 120
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 6 4 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 4 14
Yari Yılsonu sınavı 1 20 4 24
Toplam İş Yükü (Saat) 240
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri