MHN 227

Mühendislik Mekaniği

Dersin Adı: MHN 227 Mühendislik Mekaniği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Omurtag M H, 2003, Mühendisler için Mekanik-Statik, Beta Basım, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Bakioğlu M, 2006, Statik, Beta Basım, İstanbul
Dersin Amacı Mekaniğin temel başlıklarına yönelik bir tanıtım vermek, sayısal hesaplamları yapmak için standart prosedürleri incelemek ve problemleri çözmek için genel bir rehber sunmak.
Dersin Özeti

Tanımlar ve statiğin prensipleri. Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler. Düzlemde genel kuvvetler. Yayılı yükler. Bağ kuvvetleri ve taşıyıcı sistemler (basit sistemler, mafsallı sistemler, kafes sistemler, ipler ve kablolar) . Uzay kuvvetler. Ağırlık merkezi. Sürtünme. Maddesel noktanın kinematiği. Maddesel noktanın kinetiği (kuvvet, kütle, ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum) . Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi. Mekanik titreşimler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Verilen bir tanım ya da formülü mühendislik mekaniğinin kanunları çerçevesinde değerlendirir.
  2. Çeşitli mesnet tiplerinin bunlara karşı gösterdiği direnci tanır, anlar, değerlendirir; statik dengenin temellerini kavrar.
  3. Kafes ve mafsallı sistemlerin davranışını anlar. Bir, iki veya üç boyutlu cisimlerin ağırlık merkezlerini belirler.
  4. Katı cisimler arasındaki sürtünme hakkında bilgi sahibir.
  5. Maddesel noktaların kinetiği ve kinematiği ile ilgili pek çok problemi sayısal olarak çözer ve tasarlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, Statiğin ilkeleri
2. Hafta Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler, düzlemde genel kuvvetler
3. Hafta Düzlemde bağlar ve taşıyıcı sistemler, mafsallı sistemler
4. Hafta Düzlem kafes sistemler
5. Hafta Ağırlık merkezi
6. Hafta Sürtünme
7. Hafta Uzay kuvvetler topluluğu
8. Hafta Uzay kuvvetler topluluğu
9. Hafta Dinamikte tanımlar ve kavramlar
10. Hafta Maddesel noktanın kinematiği
11. Hafta Maddesel noktanın kinetiği
12. Hafta Enerji yöntemleri
13. Hafta Rijit cisimlerin kinematiği
14. Hafta Rijit cisimlerin kinematiği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 2 3 60
Uygulamalı Ders 12 0 3 36
Ödevler 2 4 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 28 2 30
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri