MHN 226

Mukavemet II

Dersin Adı: MHN 226 Mukavemet II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Nurcan AŞCI DEMİRÖZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Beer, F.B., Johnston, Jr., E.R., 2007, Mechanics of Materials, Mc Graw Hill.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Kayan, İ. 1987; Cisimlerin Mukavemeti, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Sayı:1334, Gümüşsuyu-İstanbul. 2. Omurtag, M. H. 2005; Mukavemet II, Birsen Yayınevi, İstanbul. 3. Özbek, T. 1987; Mukavemet, Birsen Yayınevi, Çağaloğlu-İstanbul. 4. Beer,
Dersin Amacı Öğrencilere, yapı elemanlarının dış yükler altında nasıl davranacağını ve bu elemanlara verilecek boyutların nasıl hesaplanacağını öğretmektir.
Dersin Özeti

Atalet momentleri. Basit eğilme. Kesmeli eğilme. Elastik eğri. Normal kuvvet ve eğilme. Normal kuvvet ve burulma. Eğilme ve burulma. Enerji metotları. Burkulma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Çeşitli şekillerdeki kesitlere ait ağırlık merkezlerini ve atalet momentlerini belirleyebilecek.

2.       Basit eğilme sonucu ortaya çıkacak gerilme dağılışını anlayabilecek.

3.       Çubuk sistemlere ait elastik eğrinin denklemini belirleyebilecek sistemdeki en büyük yerdeğiştirmeyi veya dönmeyi hesaplayabilecek.

4.       Çeşitli kesit etkileri ile zorlanan (bileşik zorlanma) yapı elemanlarını boyutlandırabilecek.

5.       Enerji yöntemlerinden yararlanarak katı cisimlerin davranışlarını belirleyebilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 40
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Atalet momentleri, Basit eğilme
2. Hafta Basit eğilme, Kesmeli eğilme
3. Hafta Kesmeli eğilme, Bileşik kirişler
4. Hafta Kayma merkezi, Elastik Eğri, Diferansiyel denklem yöntemi
5. Hafta Mohr yöntemi, Konsol çubuk yöntemi
6. Hafta Hiperstatik sistemlerin çözümü, Değişken kesitli çubukların elastik eğrisi
7. Hafta Üç moment denklemi, Eksantrik normal kuvvet hali
8. Hafta Bir kesitin çekirdeği, Çekmeye karşı mukavemetsiz malzeme
9. Hafta Eğilmeli burulma hali, Diğer mukavemet halleri
10. Hafta Enerji yöntemleri
11. Hafta Virtüel iş yöntemi
12. Hafta Castigliano yöntemi (Castigliano teoremleri)
13. Hafta Statikçe belirsiz sistemlerin enerji yöntemleri ile çözümü
14. Hafta Burkulma (Elastik Stabilite)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 2 2 2 2 2
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 1 1 4
Ara Sınavlar 1 18 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 28 2 30
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri